Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastninger av infrastruktur og støyplagegrad

Hopp til hovedinnhold

Kontaktpunktet mellom hjul og skinne produserer rullestøy, og denne støyen påvirkes av kvaliteten på sporkonstruksjonen og hjulkvaliteten. Kraftig punktbelastning kan være en skademekanisme, eksempelvis det man kan få av hjulslag, eller av manglende overgangssoner i sporet – men kan man også identifisere punktbelastninger ved å se på lydsignalet? Kan «rise-time» på anslaget/attack til transienter og finne mulig korrelasjon til belastningen? Ved å analysere lydmålinger – utført av mikrofoner på rullende materiell (hvis mulig), lydmålinger ved sporet eller en kombinasjon av disse – ønsker Bane NOR å se om impulslignende støyhendelser med høy plagegrad samsvarer med slike skademekanismer. Det vil være aktuelt å se på vaskesviller, dårlige overgangssoner, sporveksler og andre singulariteter i sporet som kan produsere slaglyder.  

Det kan også være aktuelt å se på slitasjemekanismer som kurveskrik, og om hyppigheten eller lydnivået av disse kan benyttes som en god identifikator. 

Kontaktperson: Trygve Aasen, Bane NOR, aastry@banenor.no, Tlf: 976 80 727

Oppdragsgiver

Bane Nor

Bane NOR tilbyr togselskapene et sikkert og effektivt transportsystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanen, stasjonene og terminalene.

Les mer her: https://www.banenor.no/Om-oss/

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-01-07
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.