Tilrettelegge digital læring til arbeidslivet

Hopp til hovedinnhold

Oppgaven er knyttet til digitalisering av modulbasert basiskompetanse, et samarbeidsprosjekt mellom USHT Agder vest og UiA. I prosjektet blir 13 moduler som i dag er undervist med klasseromsundervisning delvis digitalisert. Målgruppe for modulene er alle ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne oppgaven har fokus på å finne en felles ramme til de 13 modulene. Følgende spørsmål kan være aktuelt for oppgaven: Hvordan skal vi jobbe med og presentere læringsmål? Hva slags informasjon trenger deltakere om gjennomføring av modulene? Hvordan skal deltakere få tilbakemelding om oppnådd kompetanse? Hvordan skal modulene tilpasses til en brei deltakergruppe (deltaker med lærevansker; deltaker med minoritetsbakgrunn…). Hvordan kan modulbasert basiskompetanse være en del av strategisk kompetanseplanlegging i avdelingene?

Lærignsplattformen vi bruker er KS Læring. Aktuelle studenter får opplæring i dette. 

Oppgaven åpner opp for kreativitet og nyskaping. Du blir en del av vårt team, og får en oppgave med samfunnsmessig mening.

Oppdragsgiver

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder vest)

Kristiansand kommune er vertskommune for USHT Agder vest. Vi jobber med kompetanseheving, fag- og tjenesteutvikling, og innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester i Agder vest kommuner. Vi utvikler og tilbyr kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer og konferanser til både ansatte og ledere i tjenestene. Hovedmålet vårt er å bidra til å styrke kvaliteten i det daglige arbeidet i omsorgssentere, sykehjemmene og hjemmetjenester slik at pasienter og beboere opplever enda bedre tjeneseter. 

Vår visjon er «Utvikling gjennom kunnskap»!

Les mer om oss på nettsiden vår

Generelt om utviklingssenteret kan du lese på utviklingssenter.no.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-07-05
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.