Tjenesteutvikling for 'Lyden av Arendal'

Hopp til hovedinnhold

Bouvets avdelingskontor i Arendal har gått sammen med Torungens venner for å bistå dem med en teknisk løsning knyttet til 'Lyden av Arendal', tåkeluren på Store Torungens Fyr. Ideen til Torungens venner er å utarbeide en løsning som gjør det mulig å spille av tåkeluren på ulike lokasjoner som abbonnerer på tjenesten hver gang det fødes et barn på sykehuset i Arendal. Se forøvrig https://www.facebook.com/pages/category/Community/Gi-oss-tilbake-Lyden-av-Arendal-1495381980735938/.

Bouvet har utarbeidet en enkel web-prototype basert på .Net core og SignalR hostet i MS Azure for å bekrefte konseptet. Det er nå ønskelig å bygge ut denne løsningen med mer funksjonalitet, eksempelvis:

 • En enkel nettside som forklarer konseptet, eksempelvis viser statistikk over antall barn født og hvor det er mulig å høre lyden av Arendal (installasjoner)
 • En administrasjonsmodul som håndterer brukere og kan ha en oversikt over installasjoner
 • En Raspberry Pi klient med tilhørende lydenhet som enkelt kan plasseres ut og tas i bruk uten konfigurering (plug and play)
 • En mobil klient for Android og iOS som tar imot SignalR og spiller av tåkeluren
 • Et api som kan tas i bruk av eksterne parter for å spille av tåkeluren i andre egnede løsninger

Studentene som velger denne oppgaven vil også få muligheten til et historisk dypdykk i Store Torungens historie med besøk på fyret.

Oppdragsgiver

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Bouvet består av til sammen over 1540 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. 
Sammen leverer vi løsninger som bidrar stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig, er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Sesam åpner muligheter og finner skatter

Bouvets produktdivisjon Sesam er spesialister på å hente og koble sammen data fra ulike kilder. Sesam gjør det enkelt for virksomheter å samle og eie alle sine data, og gjennom økt innsikt skape bedre tjenester.

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Samfunnsansvar

Bouvet leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på, har også en forretningsmessig side. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter for å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder.

Vi utøver samfunnsansvar ved å:
 • ivareta rettigheter og legge vekt på sosiale forhold og faglig utvikling for våre medarbeidere
 • levere produkter og tjenester som skaper verdi for våre kunder, deres kunder og samfunnet som helhet
 • dele vår kompetanse med kunder, fagmiljøer og andre, og på den måten bidra til utviklingen av Norge som teknologinasjon
 • ta miljøhensyn i vår daglige drift, blant annet gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering av våre kontorer
 • tufte virksomheten på prinsipper om god forretningsskikk og aktivt bekjempe kriminalitet og korrupsjon
 • bidra i samfunnet gjennom prosjekter og egen drift i henhold til samfunnets verdier sett fra globale retningslinjer
  bidra i oppdrag hvor driverne ikke kun er økonomiske, men har insentiver innen bærekraftig utvikling

Vår visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.

Vår ambisjon

Bouvet skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2019-12-13
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson