Tunneldriving - alternativ 1

Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for oppgaven: Samarbeidet mellom UiA og Nye Veier

2016 inngikk Universitet i Agder og Nye Veier en samarbeidsavtale med hovedmål om å bidra til å oppfylle Nye Veiers samfunnsoppdrag, om å bygge gode veier raskere og smartere. Samarbeidet skal også bidra til å stimulere til økt samskaping mellom næringsliv og forskning. Forskningsprosjektet MEERC er opprettet for å bidra til dette. MEERC har også som et hovedmål å bidra til å utvikle ingeniørutdannelsen ved UiA. Resultatet av samarbeidet vil forhåpentligvis bli mer og bedre vei for pengene med mindre miljøkonsekvenser og økt innovasjonstakt i hele industrien i hele verdikjeden, samt enda bedre ingeniørutdannelse.

Samarbeidsavtalen definerer fire satsningsområder:
1) Industrialisering- og prefabrikkering
2) Digitalisering
3) Miljø og klima
4) Gjennomføringsmodeller

For hvert av disse områdene skal det opprettes fagutvalg bestående av deltakere fra industrien, universitet og Nye Veier. Disse fagutvalgene utgjør styringsgrupper på FoU-arbeidet innen deltemaene, og har tatt initiativet til oppgaveforslaget nedenfor.

Oppgaveforslag:

Tunneldriving (bygging) og vedlikehold medfører flere konsekvenser for det ytre miljø. En åpenbar fordel er bevaring av arealet over tunnel. Driving av tunnel innebærer et stort forurensningspotensiale, og bruk av renseanlegg i drivefasen er vanlig i dag i Nye Veiers prosjekter. Tunnelbygging har også stor betydning for klimagassutslipp ved at bruk av sprengstoff, betong og frostsikring er elementer som gjerne utgjør store bidrag til samlet utslipp fra et veiprosjekt. I driftsfase er vask av tunnel en utfordring for miljøet ved at man risikerer utslipp fra denne aktiviteten.

Teknologien er i rask utvikling, og nye løsninger kommer stadig på markedet. Det er viktig for entreprenører og byggherrer å ha oversikt over hva som er mulig å få til, og nytte/kostnadsforhold for de ulike løsninger. Oppgaven går ut på å kartlegge tilgjengelige løsninger, undersøke muligheter og begrensninger og sammenligne disse.

Prosjektet tas i samarbeid med Nye Veier og Kruse-Smith.

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2018-05-14
Status:Valgt
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Studenter

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail