Utarbeide en komplett grafisk profil

Hopp til hovedinnhold

Vi har gleden av å fått forskningsmidler fra programmet "fleksible utdanningstilbud", med vår søknad "Fra visjon til handling".

"Fra visjon til handling" er et etterutdanningsprogram som skal nå ut til ledere og mellomledere i norske bedrifter. Programmet ønsker vi å bli helt i forkant av kunnskapsformidling. Formidling vil skje vha videoer, podcaster, kompendium, bøker og diverse andre digitale eller fysiske tekster. I den forbindelse ønsker vi å utvikle en komplett grafisk profil (eksempelvis figurer til bok og presentasjoner/ forside?, Jingle til podcast, presentasjons layout osv osv).

Arbeidsgruppen i prosjektet har høy kompetanse på lean og lean startup, vi ønsker derfor å utfordre eventuelle studenter til å la den grafiske profilen svare opp til prosjektets visjon. Dette tror vi vil kunne tilføre gruppen en unik kompetanse på hvordan en kan analysere kunden for å gi det beste produktet. 

P.s. Prosjektet vil integrere video interaktivt og skreddersydd for brukeren for å gi en mer direkte formidlingsevne, så kanskje vi kan gjøre noe spennende også med dette som en del av oppgaven? https://www.youtube.com/watch?v=5HlAoxjB1Ng

Oppdragsgiver

Universitetet i Agder

UiA er Sørlandets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon. 13 000 studenter og 1 400 ansatte i Kristiansand og Grimstad.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-11-24
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.