Utvikle enkle spill og visuelle oppgaver til visuelt kirkerom

Hopp til hovedinnhold

Sjømannskirken har over flere år tilbudt et nettbasert undervisningstilbud for konfirmanter over hele verden. Tiden er nå moden for å revidere vårt nettbaserte konfirmasjonstilbud tilpasset nye platformer og undervisningsmetoder. Nå utvikler vi et helt nytt nettkonfirmantopplegg med 12 ulike leksjoner/kapitler. I den sammenheng ønsker vi å utvikle enkle spill og visuelle oppgaver knyttet til de ulike leksjonene. Ved å hente inn elementer fra dataspill i undervisningen, ønsker vi å skape mer engasjerende og aktive læringsprosesser. Vi ser for oss et samarbeidsprosjekt der dette studentarbeidet inngår som del av en bachelor- eller masteroppgave.

Det siste årets utfordringer med Covid-19 har gjort behovet for gode elæringsverktøy enda mer relevant enn tidligere. I dette prosjektet kan du anvende din tekniske kompetanse innen programmering og spillutvikling for å skape spennende og gøyale spill og oppgaver for ungdommer over hele verden. Vi har en egen prosjektgruppe som jobber med innholdet til nettkonfirmant. Som student i dette prosjektet vil du samarbeide med denne prosjektgruppen for å utvikle spill og oppgaver til flere av leksjonene. Oppgaven egner seg som en ren teknisk oppgave innen spillutvikling. Den kan også utvides til å omhandle både en teknisk og en teoretisk del. Den teoretiske delen kan omfatte f.eks. pedagogikk, uttesting og læringsutbytte blant konfirmantene.  

Ta gjerne kontakt for å høre mer om prosjektet.

Oppdragsgiver

Sjømannskirken

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som jobber for å skape et hjem ute for nordmenn på reise over hele verden. Sjømannskirken er til stede i utlandet med sjømannskirkestasjoner og ambulerende sjømannsprester. Vi skaper sosiale, kulturelle og kirkelige møtesteder i høytid og hverdag. Sjømannskirken er også en beredskapsorganisasjon. Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet og på norsk kontinentalsokkel. En viktig del av Sjømannskirkens oppdrag er å tilby konfirmasjonsundervisning for norske ungdommer over hele verden gjennom samlinger, nettbasert undervisning og leirer.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-06-03
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.