Utvikling av proaktiv barrierestyring innenfor jernbanesektoren

Hopp til hovedinnhold

Kan jernbanesektoren lære fra Petroleumstilsynet sitt arbeid innen risikostyring, blant annet arbeidet med «RNNP – Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet»?  

DFUer – definerte fare- og ulykkessituasjoner – må identifiseres innenfor jernbane, gjerne med utgangspunkt i sikkerhetsindikatorene fra Statens Jernbanetilsyn sin sikkerhetsrapport. Videre må det defineres sikkerhetsfunksjoner med tilhørende sikkerhetsnivå. Eksempler på dette kan være graden av ATC («Automatic train control») som gir forskjellige sikkerhetsnivå. Dette fører til at ulike strekninger på jernbanenettet kan få aggregert ulike sikkerhetsnivå. Avslutningsvis må kritiske barriereelementer (barrierer begrenses til tekniske barrierer) som skal overvåkes (innsamling av test- og hendelsesdata) identifiseres.  

Kontaktperson: Sigbjørn Anda, Rambøll Norge, sigbjorn.anda@ramboll.no, Tlf: 988 80 149

Oppdragsgiver

Rambøll Norge

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø og Management consulting. 

I Norge er vi 1600 medarbeidere fordelt på 15 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 16 000 medarbeidere, lokalisert i 35 land.

Les mer her: https://no.ramboll.com/about-us

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-01-07
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.