Utvikling av virtuelt kirkerom til nettbasert konfirmantundervisning

Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å utvikle et virtuelt kirkerom som en del av bachelor- eller masteroppgaven din? Bruk din tekniske kompetanse innen programmering og spillutvikling til å skape et engasjerende undervisningsverktøy for konfirmanter.

Sjømannskirken har over flere år tilbudt et nettbasert undervisningstilbud for konfirmanter over hele verden. Tiden er nå moden for å revidere vårt nettbaserte konfirmasjonstilbud tilpasset nye platformer og undervisningsmetoder. Nå utvikler vi et helt nytt nettkonfirmantopplegg med 12 ulike leksjoner/kapitler. I den sammenheng ønsker vi å utvikle et virtuelt kirkerom som konfirmantene kan bruke til å lære om ulike symboler knyttet til hver av leksjonene. Vi ser for oss et samarbeidsprosjekt der dette studentarbeidet inngår som del av en bachelor- eller masteroppgave.

I dette prosjektet kan du anvende din tekniske kompetanse innen programmering for å skape et engasjerende undervisningsverktøy for ungdommer over hele verden. Vi har en egen prosjektgruppe som jobber med innholdet til nettkonfirmant. Som student i dette prosjektet vil du enten kunne samarbeide med denne prosjektgruppen for å utvikle det virtuelle kirkerommet. Oppgaven egner seg som en ren teknisk oppgave innen programmering. Den kan også utvides til å omhandle både en teknisk og en teoretisk del. Den teoretiske delen kan omfatte f.eks. pedagogikk, uttesting og læringsutbytte blant konfirmantene.

Ved å hente inn elementer fra dataspill i undervisningen, ønsker vi å skape mer engasjerende og aktive læringsprosesser. Oppgaven kan løses ved å skape en virtuell 360 graders omvisning der man kan gå rundt i kirkerommet og klikke på alt fra orgel (trykke på tangenter og dra ut ulike spaker for å endre toner), alteret, kirkekunst, døpefont etc for å gå nærmere og kunne gjøre ting som å kjenne på vannet i døpefonten og korse seg, tenne lys i lysegloben, spille orgel, lære om de ulike symbolene i rommet ved å få opp infotekst når man trykker på det. Her er det mange muligheter til å bruke sin egen kreativitet og kompetanse.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om prosjektet.

Oppdragsgiver

Sjømannskirken

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som jobber for å skape et hjem ute for nordmenn på reise over hele verden. Sjømannskirken er til stede i utlandet med sjømannskirkestasjoner og ambulerende sjømannsprester. Vi skaper sosiale, kulturelle og kirkelige møtesteder i høytid og hverdag. Sjømannskirken er også en beredskapsorganisasjon. Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet og på norsk kontinentalsokkel. En viktig del av Sjømannskirkens oppdrag er å tilby konfirmasjonsundervisning for norske ungdommer over hele verden gjennom samlinger, nettbasert undervisning og leirer.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-04-11
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.