Utvikling og design av aktivitetshefter med et kreativt design som appellerer til barn og unge

Hopp til hovedinnhold

Om prosjektet/oppgaven:

Vi ønsker å lage to analoge aktivitetshefter - et for Sjøfartsmuseet og et for Hagebruksmuseet som barnefamilier kan ta med seg inn i våre utstillinger når de besøker museene. Heftene skal inneholde 7-10 oppgaver hver. Museet har noen ideer til oppgaver, men ønsker at studentene er med også i idé- og utviklingsarbeidet. Dette innebærer at elevene må jobbe tett i dialog med utstillingene på museet og museets ansatte. Målgruppeforståelse er også en viktig del av oppgaven. Det er en fordel om studentene har kontakt med representanter fra målgruppen i utviklingsfasen, blant annet for å teste at innholdet og designet fungerer for den tiltenkte gruppen.
Design er også en svært sentral del av oppgaven. Heftene må ha et kult, gøyalt og appellerende design for målgruppen. Designet må gjerne hente inspirasjon fra museets grafiske uttrykk forøvrig, men dette er ikke et krav.
Eksempler på oppgaver/aktiviteter:

Museumsbingo: kryss av når du har utført ulike aktiviteter i utstillingene, tegning prikk til prikk, finn fem feil, origami: riv ut midtsiden og brett en båt i origami (med oppskrift).
I tillegg til utvikling og design er det en del av oppgaven at heftene gjøres trykkeklare. Filene må være i et format som gjør det mulig for museets ansatte å redigere filene for tilpasninger i kommende år. Museets stab vil gjerne at studentene gir opplæring i dette og råd til hvilke dataprogrammer museet trenger for denne typen redigering.
Studentene må gjerne også innhente tilbud fra ulike trykkerier som kan utføre selve trykkejobben, men dette er også noe museet kan ta seg av hvis ønskelig.
Det er en forutsetning at trykkeklare filer må leveres museet innen 1. mai 2022, for trykking i løpet av mai måned, slik at de heftene kan tas i bruk sommersesongen 2022.
Oppgaven kan utvides om ønskelig. Museene har for eksempel stadig behov for digitalt markedsføringsmateriell hvor bilder og videoer er sentrale. Vi tar gjerne dialog med studenter og veiledere om en eventuell utvidelse av oppgaven.

Oppdragsgiver

Grimstad bys museer

Om bedriften Grimstad bys museer:

Grimstad bys museer består av Sjøfartsmuseet i Aust-Agder, Ibsen-museet og Norsk Hagebruksmuseum. Vi formidler historier om regionens spennende næringshistorie innen sjøfarts og hagebruk, i tillegg til Henrik Ibsens og Knut Hamsuns liv or virke i Grimstad. 

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-10-08
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.