Videreutvikling av 'Happy Penguin'

Hopp til hovedinnhold

Som concept partner til TEDxArendal 2019 ønsket vi i Bouvet i Arendal å kjøre et hackathon med fokus på 'plast-i-havet'-problematikken: https://www.bouvet.no/bouvet-deler/utviklet-vektlosning-for-plastinnsamling-pa-hackathon-for-tedxarendal. Inspirasjonen kom fra 'Plukk' som ble til på Bouvet sitt 24 timers live hackathon - og en hjemmesnekra kaffemaskinsensor (https://www.bouvet.no/bouvet-deler/dette-er-plukk-et-pantesystem-for-plast--og-et-resultat-av-24-timer-med-intenst-arbeid).
Vi ønsker nå å ta konseptet videre for å se om dette kan være en løsning som kan benyttes i eksempelvis strandryddingsaksjoner av skoler landet rundt.
Oppgaven består derfor i å bygge et nytt nettsted, blant annet med funksjonalitet knyttet mot:

  • Registrering og håndtering av skoler
  • Registrering og håndtering av konti for innlogging, etc.
  • Registrering og håndtering av ryddeaksjoner
  • Registrering av data, både manuelt og ved mottak av data fra vekt, herunder gjerne med mobil klient, evt. tilpasset nettside for mobil
  • Grafisk visning av aksjoner, pågående og avsluttede
  • Visning og statistikk av innsamlet søppel, eksempelvis i kart

Løsningen skal i utgangspunktet utvikles ved å benytte tjenester i Microsoft Azure, eksempelvis for lagring av data og hosting av tjenesten. .Net core brukes som 'plattform' for systemet. Sikkerhet og personvern vil ha et spesielt fokus i oppgaven.

Oppdragsgiver

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-12-13
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson