Videreutvikling av 'Happy Penguin'

Hopp til hovedinnhold

Som concept partner til TEDxArendal 2019 ønsket vi i Bouvet i Arendal å kjøre et hackathon med fokus på 'plast-i-havet'-problematikken: https://www.bouvet.no/bouvet-deler/utviklet-vektlosning-for-plastinnsamling-pa-hackathon-for-tedxarendal. Inspirasjonen kom fra 'Plukk' som ble til på Bouvet sitt 24 timers live hackathon - og en hjemmesnekra kaffemaskinsensor (https://www.bouvet.no/bouvet-deler/dette-er-plukk-et-pantesystem-for-plast--og-et-resultat-av-24-timer-med-intenst-arbeid).
Vi ønsker nå å ta konseptet videre for å se om dette kan være en løsning som kan benyttes i eksempelvis strandryddingsaksjoner av skoler landet rundt.
Oppgaven består derfor i å bygge et nytt nettsted, blant annet med funksjonalitet knyttet mot:

 • Registrering og håndtering av skoler
 • Registrering og håndtering av konti for innlogging, etc.
 • Registrering og håndtering av ryddeaksjoner
 • Registrering av data, både manuelt og ved mottak av data fra vekt, herunder gjerne med mobil klient, evt. tilpasset nettside for mobil
 • Grafisk visning av aksjoner, pågående og avsluttede
 • Visning og statistikk av innsamlet søppel, eksempelvis i kart

Løsningen skal i utgangspunktet utvikles ved å benytte tjenester i Microsoft Azure, eksempelvis for lagring av data og hosting av tjenesten. .Net core brukes som 'plattform' for systemet. Sikkerhet og personvern vil ha et spesielt fokus i oppgaven.

Oppdragsgiver

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Bouvet består av til sammen over 1540 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. 
Sammen leverer vi løsninger som bidrar stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig, er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Sesam åpner muligheter og finner skatter

Bouvets produktdivisjon Sesam er spesialister på å hente og koble sammen data fra ulike kilder. Sesam gjør det enkelt for virksomheter å samle og eie alle sine data, og gjennom økt innsikt skape bedre tjenester.

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Samfunnsansvar

Bouvet leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på, har også en forretningsmessig side. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter for å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder.

Vi utøver samfunnsansvar ved å:
 • ivareta rettigheter og legge vekt på sosiale forhold og faglig utvikling for våre medarbeidere
 • levere produkter og tjenester som skaper verdi for våre kunder, deres kunder og samfunnet som helhet
 • dele vår kompetanse med kunder, fagmiljøer og andre, og på den måten bidra til utviklingen av Norge som teknologinasjon
 • ta miljøhensyn i vår daglige drift, blant annet gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering av våre kontorer
 • tufte virksomheten på prinsipper om god forretningsskikk og aktivt bekjempe kriminalitet og korrupsjon
 • bidra i samfunnet gjennom prosjekter og egen drift i henhold til samfunnets verdier sett fra globale retningslinjer
  bidra i oppdrag hvor driverne ikke kun er økonomiske, men har insentiver innen bærekraftig utvikling

Vår visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.

Vår ambisjon

Bouvet skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-12-13
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson