Webbasert rapportering via Google Disk

Hopp til hovedinnhold

Vi ønsker å se på muligheter for å gjøre informasjon i google docs/regneark og SharePoint automatisk tilgjengelig i andre verktøy (database, rapporter, fil-eksport, epost-varsel).

  • Det må være mulig å ta ut logge-data (fra IoT sensorer eller automasjons-systemer) og generere rapporter fra disse.
  • Lage en web-basert (HTML5) "Dash-board" som vi viser utvalgte nøkkeldata
  • Overføring av data til annen database

Studentene vil stå ganske fritt til valg av løsning, men bruk av standard programmenings-verktøy/språk er nødvendig og må avklares før oppstart.
Dokumentasjon av løsningen er viktig.

Løsningen utføres for SPEO og SPEO vil i så måte ha alle rettighetene til løsningen.

SPEO skal få overlevert all kildekode og dokumentasjon etter prosjektet.

Taushetserklæring må signeres før oppstart.

Oppdragsgiver

Speo Products AS utvikler et nytt system for elektro-hydrauliske kontroll-systemer. Vi er støttet av Innovasjon Norge og har Kværner og Lundin som IFU partnere. (IFU: Industriell Forskning og Utvikling) Vi jobber også tett sammen med Servi AS i denne utviklingen.

I tillegg jobber vi mot andre kunder, hvor vi bidrar med vår kunnskap og erfaring innen blant annet prosjektgjennomføring, automasjon, igangkjøring - primært innen offshore teknologi og prosjekter.
(Noen kunder: MHWirth, Baker Huges, Conoco Phillips, Origo Solutions)

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-10-31
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson