Gå til hovedinnhold

100 % fast stilling - vernepleier/sykepleier - Tyriveien ressurssenter

Hopp til hovedinnhold

Lyst å jobbe i vakre Risør ? Vi har ledig 100 % fast stilling som autorisert vernepleier/sykepleier. 

Vi søker etter engasjert vernepleier/sykepleier på avdeling Tyriveien som består av to bofellesskap for voksne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Vi har fokus på selvbestemmelsesretten og selvstendiggjøring. Det er viktig at beboerne våre får mulighet til å leve og bo så selvstendig som mulig etter deres egne ønsker og verdier. Det er en variert beboergruppe med ulike faglige utfordringer og mange spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Det satses stort på fagutvikling og kompetansehevende tiltak, spennende fagprosjekter og undervisning i enheten og i kommunen. Vi ser etter deg som har et engasjement for brukergruppen! Ansattgruppen er sammensatt av forskjellige yrkesgrupper og kompetanse. Vi trenger en motivert person med god kompetanse på målrettet miljøarbeid, som går foran med faglig veiledning og ønsker å utvikle framtidens tjenester. Tyriveien har fagkoordinatorer som bistår med faglig støtte og fagutvikling i samarbeid med de ansatte.

Kommunens mål er at du skal føle deg ivaretatt, derfor satser vi på gode ordninger i forhold til kurs, videreutdanning og intern opplæring. Filosofien er at tillit gir mestring. Alle skal få benyttet sin evne til selvstendig arbeid i et aktivt felleskap med gode kollegaer og brukere.  Hver arbeidsdag er unik og det gir stor variasjon i arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Utfører arbeidet i henhold til gjeldende lover, forskrifter, målsettinger, instrukser og etisk faglige prinsipper.
 • Målretta miljøarbeid ved å delta i utvikling og oppfølging av tiltak overfor tjenestemottakerne. Dette i samarbeid med resten av teamet.
 • Følge opp og evaluere til enhver tid gjeldende planer og rutiner som retter seg mot bruker på tjenestestedet.
 • Observere, registrere og rapportere tjenestemottakers behov for tjenester i journal.
 • Samarbeid med pårørende og verge.
 • Sterkt fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelsesretten.
 • Medikamenthåndtering.
 • Sikre beboere et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker
 • Daglig omsorg og miljøarbeid
 • Oppfølging i forhold til Helse og omsorgstjenestelovens Kap 9.
 • Bistå tjenestemottaker i dagliglivets gjøremål.
 • Være del av team rundt en av beboerne.
 • Samarbeid med pårørende, andre instanser og på tvers i enheten.
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere.
 • Planleggingsoppgaver og tildeling av administrative oppgaver.
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier/sykepleier.
 • Erfaring fra brukergruppen, målretta miljøarbeid og utfordrende atferd. 
 • Kunnskap om og fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelsesretten.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse B.
 • Evne til å jobbe målrettet og selvstendig, samt jobbe i team.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Kunnskap om HOL kap. 9.
 • Personlig egnethet og interesse for tjenesten.
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig, samt gjennom bestått språktest eller B2 test.

Personlige egenskaper

 • Et reflektert forhold til din yrkesutøvelse.
 • Evne til å samarbeide med kolleger, brukere og pårørende.
 • Lojalitet til rutiner og beslutninger.
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø og å se den enkeltes ressurser.
 • Du må være en god relasjonsbygger og ha god forståelse av relasjonsarbeid.
 • Inneha høy etisk bevissthet og arbeidsmoral.
 • Du må ha et ønske om å gi og ta i mot veiledning, samt bidra med positivitet, humor og deltagelse i vårt arbeidsmiljø.
 • Du må være ansvarsbevisst, selvstendig og ha gjennomføringsevne.
 • Du må trives med en aktiv hverdag både innendørs og utendørs.
 • Evne til god kommunikasjon i ulike, tidvis krevende situasjoner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • En organisasjon som har fokus på å endre seg for å gi best mulig tjenester.
 • Meningsfullt arbeid med gode kolleger.
 • Opplæring og veiledning.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtale i Risør kommune.
 • Gode pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring.

Annet

 • Ved ansettelse kreves det gyldig politiattest, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Stilling

Stillingstittel: Vernepleier/sykepleier
Publisert: 2024-06-11
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2024-06-30
Oppstart: Etter avtale

Fagområder

 • Helse- og sosialfag

Sted

 • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Vlada Maksimovic

Avdelingsleder Tyriveien ressurssenter
Risør kommune

Risør kommunes verdier er "Stolt", "Engasjert" og "Raus", og disse er grunnleggende for vårt daglige virke. Hvis disse verdiene virkelig appellerer til deg, kan du være den rette til å være med på laget vårt!

Vi har en av Nordens best bevarte og – i våre, og mange andres øyne – aller vakreste trehusbyer. Vi har en idyllisk kystlinje og en skjærgård godt tilrettelagt for allmennheten. Vi har tre fjorder, sterke og livskraftige grender, rike tur- og friluftsmuligheter. Kulturbyen Risør som er kjent for sine gallerier, dyktige kunsthåndverkere og et rikt kulturliv. Risør ble i 2015 kåret til Norges kulturkommune.

Hos oss finner du dyktige kollegaer, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon og samhandling.

Åpne nettsted
Se LinkedIn-profilen