Fagspesialist SKM opplæring fosterhjem

Hopp til hovedinnhold

 

Bufetat skal bli landsledende innenfor kompetanse- og fagutvikling og har etablert 10 nasjonale spisskompetansemiljø (SKM) for viktige barnevern- og familievernområder.

Spisskompetansemiljøet for opplæring fosterhjem skal være Norges faglige spydspiss innen feltet. Vi skal ha sterke relasjoner til både praksisfeltet i Norge og relevante forskningsmiljøer, der vi både henter informasjon og inspirerer til ny forskning.

SKM har et nasjonalt ansvar for fagutvikling og kvalitetssikring av faglig praksis på fosterhjemsområdet. SKM jobber på oppdrag fra direktoratet for en kontinuerlig utvikling og forbedring av fosterhjemsarbeidet.

Det vi utvikler, skal vi også formidle til Bufetat og kommuner, for å sikre en best mulig faglig standard på fosterhjemsarbeidet i Norge. Dette gir oss en unik tilgang til å samle informasjon om praktisk utøvelse, som igjen gir grunnlag for ny forskning og forbedring av praksis.

Hovedkontoret for SKM opplæring fosterhjem ligger i Kristiansand, men denne stillingen kan ha kontorplass enten i Drammen, Tønsberg eller Kristiansand.

Det lyses herved ut 1 fast stilling og 2 midlertidige stillinger, den ene med varighet ut 2021, og den andre på 1 år med mulighet for forlengelse. Det vil også være mulig for deltidsstililng hvis ønskelig.

Om rollen

Du vil bli en del av et fagteam på 5 bestående av fagspesialister i tillegg til en avdelingsleder. Dette er et tverrfaglig sammensatt team med bl.a. PhD grad, mastergrader, barnevern- og sosialfaglige utdannede medarbeidere. Bufetat region sør har et helhetlig nasjonalt ansvar for faglig styring og ledelse av dette miljøet. I denne rollen vil du rapportere organisatorisk til avdelingsleder for SKM opplæring fosterhjem.

Som fagspesialist i Spisskompetansemiljøet (SKM) skal du:

 • Være en fremoverlent og aktiv bidragsyter for å fremme en erfaringsbasert, helhetlig og tverrfaglig utvikling av fosterhjemstjenesten.
 • Bidra til nasjonalt faglig samarbeid mellom direktoratet, forskningsmiljøer, praktisk utøvende organisasjoner og andre spisskompetansemiljøer.
 • Inneha en sentral rolle i arbeidet med å utvikle e-pedagogisk utdanningsmateriell for opplæring av fosterhjem.
 • Implementere/innføre, lære opp og kvalitetssikre ny praksis/nytt undervisningsmateriell.
 • Formidle kompetanse om god praksis til fosterhjemstjenesten og andre relevante tjenester
 • Delta i praksisnært arbeid

Vi ser etter deg som:

 • Trigges av å virkelig kunne gjøre en forskjell for én av de mest sårbare gruppene vi har i samfunnet, våre barn og unge i fosterhjem.
 • Er brennende opptatt av barn og ungdoms oppvekstsvilkår.
 • Har høy faglig integritet og solid kunnskap om barn og unges utvikling og psykiske helse.
 • Har erfaring og interesse for utvikling av e-pedagogisk utdanningsmateriell. 
 • Trives med og er god på å formidle, både muntlig og skriftlig. 
 • Er en naturlig initiativtaker som jobber målrettet og strukturert. Du er kreativ i din tenkning og er opptatt av å finne gode og hensiktsmessige løsninger. 
 • Er god til å bygge ressursskapende relasjoner, både til kolleger, ledere, og til de relevante fagmiljøer. 
 • Har innsikt/erfaring fra offentlig forvaltning. 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du har:

 • Relevant mastergrad/hovedfag/doktorgrad fra universitet/høgskole, fortrinnsvis som psykolog. Barnevernspedagog, sosionom eller pedagog med faglig fordypning eller lang erfaring i klinisk arbeid og/eller veiledningsmetodikk vil også være aktuelt. 
 • Klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge under omsorg av barnevernet. Erfaring fra arbeid med ungdom er spesielt interessant. 
 • Erfaring med å innhente, systematisere, og oppsummere forsknings- og praksisnær kunnskap.
 • Erfaring fra roller innenfor formidling, opplæring eller veiledningsarbeid. 
 • Evne til å omsette ideer til realistiske og gjennomførbare planer

 Vi tilbyr

 • En spennende fagstilling med mulighet til å bidra til utvikling av fosterhjemstjenesten på nasjonalt nivå. 
 • Muligheten til å påvirke et helt fagfelt i spennende utvikling. 
 • Et fleksibelt arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø. 
 • Konkurransedyktige betingelser. 
 • Arbeidssted kan være Drammen, Tønsberg eller Kristiansand

Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode

1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 70-80 (p.t. kr 642 400 – 813 000,- pr. år).

0794 Psykolog, lønnstrinn 70-76  (p.t. kr. 642 400 – 725 000,- pr. år)

1304 Psykolog med godkjent spesialitet, lønnstrinn 75-80  (p.t. kr. 700 000 – 813 000,- pr. år)

Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stilling

Stillingstittel: Fagspesialist
Publisert: 2020-07-06
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2020-08-30
Oppstart: Fortløpende

Fagområder

 • Administrasjon og ledelse
 • Helse- og sosialfag
 • Lærerutdanning og pedagogikk
 • Samfunnsfag

Sted

 • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Linda Årdal

Seniorrådgiver seksjon HR
Bufetat region Sør

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør, består av fylkene Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud - nå en del av Viken. Regionens administrasjon er lokalisert i Tønsberg.

Åpne nettsted
Se LinkedIn-profilen