Koordinator/saksbehandler i nytt tjenestekontor

Hopp til hovedinnhold

Frøya kommune utlyser 2 prosjektstillinger på 100% i prosjektet 0-24

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194653/koordinator-saksbehandler

Frøya kommune deltar i det nasjonale prosjektet «0-24 Samarbeidet», nærmere bestemt i «pilot for programfinansiering», der man vil bidra til at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

I Frøya kommune ønsker vi å etablere et tjenestekontor som skal fungere som en dør inn til alle tjenestene våre. Bruker skal bli møtt med respekt, kunnskap og oversikt. Samtidig ønsker vi å øke den tverrsektorielle samhandlingen i organisasjonen og vurdere samarbeidene som fins i dag.  

For å møte disse utfordringene lyser vi nå ut 2 prosjektstillinger som koordinator/saksbehandler på 100% i perioden: 01.02.21-31.12.22

Arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i utvikling og etablering av tjenestekontor sammen med prosjektleder
 • Drive tjenestekontor sammen med andre
 • Koordinering av tjenester i helse og oppvekst
 • Saksbehandle saker for målgruppen utsatte barn og unge i alderen 0-24 år
 • Jobbe med systemene rundt barnet og familien for å bedre oppvekstvillkår
 • Bidra til å etablere gode samarbeidslinjer mellom helse og oppvekst
 • Ha oversikt over tilbud og muligheter for målgruppen innad i kommunen og opp mot andre samarbeidspartnere
 • Drive utprøvning av nye oppfølgings-forløp for målgruppen

Kvalifikasjonskrav

Utdanningskrav:

 • Relevant bachelorutdanning (sosionom, barnehagelærer, barnevernspedagog, lærer, vernepleier, jus, sykepleier etc.

Ønsket praksis:

 • Erfaring fra koordinering er ønskelig
 • Erfaring fra saksbehandling er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til nettverksbygging
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Pådriveregenskaper
 • Strukturert

Stilling

Stillingstittel: Koordinator/saksbehandler
Publisert: 2020-10-16
Type stilling: Midlertidig stilling
Frist: 2020-10-28
Oppstart: 2021-01-31

Fagområder

 • Administrasjon og ledelse
 • Helse- og sosialfag
 • Lærerutdanning og pedagogikk
 • Samfunnsfag
 • Uspesifisert
 • Økonomi og juss

Sted

 • Trøndelag

Kontaktperson

Pia Kathrine Espnes Ohren

Prosjektleder
Frøya kommune

Søknadsskjema: www.jobbnorge.no

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

Åpne nettsted