Miljøterapeut - fast 100 % stilling ved enhet for Aktivitet og Mestring

Hopp til hovedinnhold

Fast 100 % stilling i årsturnus hvorav 20% er ubunden tid. Arbeid hver tredje helg. Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig oppfølging av brukere, herunder prosedyrer knyttet til oppfølging og behandling av helse/ somatiske forhold
 • Personsentrert omsorg
 • Målrettet miljøarbeid
 • Sikre velferdsteknologi som en naturlig del av tjenestene
 • Hverdagsrehabilitering
 • Samarbeid med brukere, pårørende, ansatte i enheten og andre samarbeidspartnere
 • Koordinatoroppgaver for enkelte brukere
 • Veiledning av elever, lærlinger og studenter må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis Autorisasjon som vernepleier. Annen helse, sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert
 • Videreutdanning innen rehabilitering/ psykisk helse/ velferdsteknologi/ målrettet miljøarbeid vektlegges
 • Vernepleier og sykepleierstudenter som er ferdig utdannet våren 2021 oppfordres også til å søke
 • Erfaring/ praksis fra kommunale helse- og omsorgstjenester er ønskelig
 • Erfaring fra ulike sykepleieprosedyrer/ personsentrert omsorg/ målrettet miljøarbeid vektlegges
 • Erfaring fra arbeid med bruk av ulike fagsystemer og kvalitetssystemer
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førerkort for bil

Vi søker etter deg som

 • Ønsker en utfordrende og selvstendig jobb og trives med å jobbe turnus
 • Har fokus på hva som er viktig for brukeren i planlegging og gjennomføring av tjenester
 • Motiverer brukere og medarbeidere til å ha fokus på mestring, rehabilitering, ressurser og muligheter
 • Arbeider aktivt for å nyttiggjøre velferds- og omsorgsteknologi
 • Har evne til å stå i utfordrende situasjoner og ta faglig gode beslutninger når dette kreves
 • Har gode ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon
 • Er ryddig i dokumentasjon og formidling av informasjon
 • Liker å jobbe i team, har interesse for fagutvikling og bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Stilling

Stillingstittel: Miljøterapeut
Publisert: 2021-01-11
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2021-01-28
Oppstart: Fortløpende

Fagområder

 • Helse- og sosialfag

Sted

 • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Annette Fromreide

Enhetsleder ved enhet for Aktivitet og Mestring
Farsund kommune

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Vest-Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen. Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.

I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon. Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg. Kommunen står nå foran en storstilt utbygging av videregående skole. 

Åpne nettsted