Gå til hovedinnhold

Miljøterapeut/Vernepleier/sykepleier,60% fast stilling som nattevakt

Hopp til hovedinnhold

Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering.  Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring habilitering øst.Tjenesteområde ledes av tjenesteleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag,noe som innebærer en tro på at alle mennesker har iboende ressurser og styrker. Aspekter som håp, felleskap, meningsfullhet, myndiggjøring og identitet er viktige.Turnusarbeid med helgRelevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.Tiltredelse: Etter avtale.For tiden er arbeidssted:Bispegra 54

Ved botilbudet er det beboer som har særskilt behov for mannlig personell.Vi oppfordrer derfor menn til å søke,jfr AML §13-3 og Likestillings-og diskrimineringsloven §9 om lovlig forskjellsbehandling.

Det søkes etter Vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, barnehagelærer og annen pedagogisk eller helsefaglig bachelorutdanning

Stilling

Stillingstittel: Miljøteraoeut
Publisert: 2024-05-15
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2024-06-02
Oppstart: Etter avtale
Stillingsprosent: 60%

Fagområder

  • Helse- og sosialfag

Sted

  • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Katja Maaria Hilkku Winsjansen

Avdelingsleder
Kristiansand kommune-Habilitering voksne øst

Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene  lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Åpne nettsted