Nettredaktør i Studentavisen Unikum

Hopp til hovedinnhold

Studentavisen Unikum søker nettredaktør. Stillingen er honorert med 2500 kroner i måneden. Arbeidets start vil være så snart som mulig denne høsten. Du må være student i Agder for å søke på denne stillingen. 

Legg ved CV og søknadsbrev på epost om dette er noe for deg. 

 

Med kontor ved UiA i Kristiansand og et redusert arbeidsomfang er dette en jobb som egner seg svært bra ved siden av studiene.

Som nettredaktør i Unikum har du ansvar for å påse at nettavisen og Unikums sosiale medier drives forsvarlig. Du tar selvstendige avgjørelser rundt publisering og utvikling av digitalt innhold, og følger opp og oppmuntrer frivillige som ønsker å bistå med innholdsproduksjon. 

Nettredaktør holder kontinuerlig god dialog med både grafisk ansvarlig og ansvarlig redaktør for å kvalitetssikre nettavisen og Unikums digitale innhold.

Som medredaktør for Unikum har nettredaktøren også ansvar for å bistå til ideutvikling av nyhetssaker og holde seg oppdatert på det som skjer i studentbyene. Som redaktør har man også et medansvar for å være med på de redaksjonelle møtene samt under deskhelg.

Nettredaktør sin kontrakt varer i utgangspunktet i 10 måneder og kan kun bli fornyet ett år av gangen. Kontrakten går fra 1. august til 31. mai. 

Denne stillingen gjør deg attraktiv for fremtiden. Mange av våre ansatte har fått jobber som følge av erfaring hos Unikum.

Vi overlapper ved ansettelse slik at du får nødvendig opplæring og oppfølging. Noen dager med overlapp må derfor påregnes. Det vil også følge med en bruksmanual som et hjelpemiddel.

 

Arbeidsoppgaver:

·        Sørge for at saker blir lagt ut i nettavisen og å holde nettavisen oppdatert.

·        Være med å videreutvikle nett og finne nye løsninger for å bedre Unikums digitale produkt.

·        Sørge for at Unikums kontoer på sosiale medier blir oppdatert jevnlig.

·        Følge opp de som skriver nettsaker og forsikre seg om at innholdet er publiserbart før det legges ut på nett.

·        Engasjere og rekruttere nye studenter til å bidra i avisen.

·        Være kontaktpunkt for frivillige innen innholdsproduksjon.

·        Sjekke henvendelser som kommer på nettredaktørens e-post.

·        Delta på redaksjonelle møter der saker og annet diskuteres for kommende avis.

·        Delta på en deskhelg en gang i måneden i lag med ansvarlig redaktør og andre, der kommende utgave settes sammen.

·        Distribuere papiravisen etter hver ny utgivelse i lag med andre medlemmer.

·        Sjekke Unikum sin hylle i Vrimlehallen og eventuelt etterfylle om mulig.

·        Delta på stands og andre arrangement for Studentavisen Unikum.

(Mange av disse arbeidsoppgavene kan gjøres digitalt i henhold til smittevernsituasjon.)

 

Kvalifikasjoner:

·        Du må være student i Agder.

·        Bakgrunn i kommunikasjon/mediefag/grafisk design er en fordel, men ikke et krav.

·        God kjennskap til sosiale medier.

·        Kjennskap til WordPress er en fordel, men ikke et krav. 

·        Kjennskap til Adobe Creative Cloud, spesielt InDesign og Photoshop er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper:

·        Evner å tenke kreativt og originalt.

·        Jobber godt i team og vet viktigheten av god kommunikasjon på forskjellige plattformer.

·        Selvdreven og høy gjennomføringsevne. Tenker løsninger.

·        Er engasjert, har godt humør og trives i et aktivt og uformelt miljø.

 

Vi tilbyr:

·         Månedlig honorar på 2500,-

·         Ledererfaring

·         Nettverk i studentmiljøet

·         Kontor ved UiA

·         Referanser til CV

·         Sosialt arbeid med mange nye bekjentskap :-)

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i Unikum. Tlf: 45440191.

Stilling

Stillingstittel: Nettredaktør
Publisert: 2021-07-26
Type stilling: Midlertidig stilling
Frist: Fortløpende
Oppstart: Etter avtale
Stillingsprosent: 25%

Fagområder

  • Administrasjon og ledelse
  • Datateknologi
  • Medie- og kommunikasjonsfag
  • Samfunnsfag
  • Språk og litteratur

Sted

  • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Andreas Guthe

Andreas Guthe
Studentavisen Unikum

Studentavisen Unikum er en avis drevet av og for studenter i Agder, med en målgruppe på over 13.000 studenter. Vi produserer alt fra journalistikk til kommentarstoff og annen underholdning i vår papiravis krydret med bilder og kreative design. Innholdet i vår papiravis er også å finne på nettavisen vår. Vi har også en egen avdeling for podcast der studenter fritt kan komme å produsere sine egne show. Innholdet vi produserer legges ofte ut på våre sosiale medier.

Selv om avisen mest er rettet inn mot UiA, ønsker vi også å dekke følgende institusjoner: Ansgar Teologiske Høgskole, Folkeuniversitetet Sørlandet, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Noroff Kristiansand, Fagskolen i Kristiansand, og Sørlandets Fagskole.

Avisen er en studentaktivitet tilhørende UiA og er derfor en sosial arena hvor alle studenter kan delta. Det medfører at arbeidet som redaktør er veldig sosialt. Vi har 7-10 faste verv og mellom 15-30 frivillige som deltar i redaksjonen.

Åpne nettsted
Se LinkedIn-profilen