Rådgiver innen planlegging

Hopp til hovedinnhold

Har du engasjement for samfunns- og arealutvikling? Vil du ta ansvar for fylkeskommunens planstrategi?

Nordland fylkeskommune har nå ledig 100% fast stilling som rådgiver innen planlegging.
I stillingen får du ansvar for å følge opp vedtatt planstrategi (2021) og delta i utformingen av den neste planstrategien. Du får også oppgaver i utarbeidelse av ny regional plan for arealforvaltning og ansvar for veiledning i utforming av regionale planer i andre avdelinger. Du vil også jobbe med saksbehandling innenfor samfunns- og arealplanlegging, som innebærer å samordne og skriveuttalelser til plansaker. I tillegg er det en sentral oppgave å veilede kommunene i deres samfunns- og arealplanlegging. Dette innebærer gjerne direkte kontakt med enkeltkommuner, planlegge og gjennomføre fagsamlinger, webinarer og informasjonstiltak på nettsider. 

I rollen som planlegger er det viktig å kunne vurdere ulike hensyn, og finne fram til løsninger på tvers av fag og ulike ambisjoner. I det regionale planarbeidet konkretiserer vi hvordan Nordlands framtid skal se ut, og FNs bærekraftsmål er sentralt i arbeidet. I planarbeidet forvaltes bl.a. plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, naturmangfoldsloven, energi- og vassdragslovgivningen og vannforskriften. Som planlegger inngår du i plangruppa som jobber tett sammen. 
Stillingen inngår i faggruppa plan, klima og naturressurser, som er del av seksjon plan og ressursutvikling, i avdeling for samfunnsutvikling. Arbeidsoppgavene til faggruppen består hovedsakelig av utviklingsarbeid og saksbehandling innen samfunns- og arealplanlegging og forvaltning, klima- og miljøpolitikk, energi- og ressursforvaltning, og analyse, statistikk og kart.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Ansvar for å følge opp regional planstrategi og delta i utarbeidelse av den neste planstrategien.
 • Bidra i arbeidet med regional plan for arealforvaltning og evt. andre regionale planer, samt veiledning i utarbeidelse av regionale planer.
 • Utarbeide innspill til kommunale planer og dispensasjoner innen plan- og bygningsloven og ivareta regionale interesser i planene.
 • Veiledning av kommunene i plan- og bygningsloven.
 • Jobbe tverrfaglig og delta i utviklingsarbeid.
 • Delta i nettverksarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Utvikling av fylkeskommunenes nettsider og annet informasjonsarbeid.

Utdanning og erfaring:  

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor fag som samfunnsplanlegging, arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, juridiske fag, samfunnsgeografi, geografi eller andre relevante humanistiske, samfunnsvitenskapelig eller økonomiske fag.
 • Det er ønskelig med kompetanse om nærings-, samfunnsliv og/eller natur og miljø i Nordland.
 • Du er fortrolig med bruk av digitale verktøy, som innebærer god evne til å sette seg inn i, anvende og se muligheter i bruk av digitale løsninger.
 • Relevant yrkeserfaring vil telle positivt. Kjennskap til samfunns- og arealplanlegging og plan- og bygningsloven er en fordel.
 • Erfaring med utrednings- og/eller prosjektarbeid.

Personlige egenskaper: 

 • Du har et blikk for helhet, og ser fagområder i sammenheng. Du har analytiske evner og liker å finne løsninger i spennet mellom ulike interesser og ambisjoner.
 • Du brenner for samfunnsutvikling og vil være med å skape attraktive lokalsamfunn.
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne, liker å holde presentasjoner og har et klart språk.
 • Du tar ansvar for oppgaver og får dem gjennomført innenfor avtalte frister med god kvalitet.
 • Du tar initiativ og er åpen for nye måter å løse oppgaver på.
 • Du håndterer en hverdag med endringer og synes det er spennende med et tett samarbeid med politisk ledelse.
 • Du ønsker å bidra i et faglig og sosialt fellesskap.
 • Du er en relasjons- og nettverksbygger.

Arbeidssted:

 • Arbeidssted er Bodø og noe reisevirksomhet må påregnes.

Sentrale nettsider og dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

 

 

Stilling

Stillingstittel: Rådgiver innen planlegging
Publisert: 2022-05-13
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2022-05-29
Oppstart: Etter avtale

Fagområder

 • Samfunnsfag
 • Økonomi og juss

Kontaktperson

Kontaktperson

Nordland fylkeskommune
Åpne nettsted