Rådgiver/seniorrådgiver ved UiA Karriere

Hopp til hovedinnhold

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig et vikariat på to år i 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved UiA karriere som er en del av seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring i Utdanningsavdelingen. Utdanningsavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanning, og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA. UiA Karriere består av tre rådgivere, og støtter studentene i overgangen fra studier til arbeidsliv og jobber med å øke studentenes arbeidslivsrelevans gjennom studiene og tilbyr informasjonstjenester og ulike former for karriereveiledning.

Som rådgiver/seniorrådgiver vil du arbeide med oppgaver knyttet til stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans og være koordinator for samarbeidsportalen UiA kompetansetorget. Gjennom Kompetansetorget settes akademisk teori i praksis, når studenter og arbeidsliv møter hverandre gjennom oppgavesamarbeid og relevante stillinger.

Stillingen innebærer tett samarbeid med studenter, fagmiljøene og ulike aktører i arbeidslivet. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det forventes også betydelig tilstedeværelse ved Campus Grimstad. Den som tilsettes vil rapportere til seksjonsleder i Utdanningsavdelingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • drift og videreutvikling av uia.no/Kompetansetorget og koble henvendelser fra studenter, arbeidsgivere til fagmiljøene
 • samarbeide med fagmiljø og linjeforeninger om arrangementer hvor studenter og arbeidslivet møtes, og bistå i arbeidet med karrieredager
 • delta i arbeid med å utvikle rutiner for kvalitetssikring av praksis og bidra i implementering av Arbeidslivsportalen (system for studenter i praksis)
 • følge opp og koordinere avtaler på institusjonsnivå om studentsamarbeid og bidra til styrke UiAs relasjoner med nåværende og fremtidige samarbeidspartnere
 • andre oppgaver innenfor seksjonen eller utdanningsavdelingen, avhengig av behov og kompetanse

 

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for stilling som rådgiver kreves relevant høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • for stilling som seniorrådgiver kreves høyere utdanning på masternivå, samt relevant arbeidserfaring
 • god kjennskap til arbeidsliv og arbeidsmarked i regionen
 • gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med arbeid i høyere utdanning
 • erfaring med tjenestedesign og prosessledelse

Stillingen krever høy grad av selvstendighet, og man må kunne håndtere mange oppgaver og prosjekter samtidig.

 

Personlige egenskaper

 • initiativrik med ønske om å være en pådriver for økt arbeidslivsrelevans i studiene
 • gode samarbeidsevner og god erfaring med relasjonsbyggende arbeid
 • resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • evne til strategisk og analytisk tenkning
 • utviklingsorientert og fleksibel

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon 
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø 
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud 
 • fleksibel arbeidstid 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver kr. 507.600 - 637.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

 

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.  

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, trykk på linken "Søk stillingen". 

Stilling

Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver ved UiA Karriere
Publisert: 2021-10-13
Type stilling: Heltid
Frist: 2021-11-08
Oppstart: Etter avtale

Fagområder

 • Administrasjon og ledelse
 • Medie- og kommunikasjonsfag
 • Samfunnsfag
 • Språk og litteratur
 • Uspesifisert
 • Økonomi og juss

Kontaktperson

Kontaktperson

Geir Torstveit

Geir Torstveit
Universitetet i Agder (UiA)
Åpne nettsted