Søk om masterstipend i Husbanken

Hopp til hovedinnhold

Skal du skrive en masteroppgave og er interessert i temaer som handler om bolig og boligsosialt arbeid? Da kan du søke Husbanken om stipend.

Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Vi vil stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon om boligsosialt arbeid, boligsosial politikk og andre relevante temaer for Husbankens kommuneprogram. 

Tildeling av stipend a kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Stilling

Publisert:2019-10-21
Type stilling: Stipend
Frist:2020-01-06

Fagområder

 • Økonomi og juss
 • Samfunnsfag
 • Helse- og sosialfag
 • Administrasjon og ledelse

Sted

 • Svalbard
 • Østfold
 • Vestfold
 • Vest-Agder
 • Troms
 • Telemark
 • Sør-Trøndelag
 • Sogn og Fjordane
 • Rogaland
 • Oslo
 • Oppland
 • Nord-Trøndelag
 • Nordland
 • Møre og Romsdal
 • Hordaland
 • Hedmark
 • Finnmark
 • Buskerud
 • Aust-Agder
 • Akershus

Kontaktperson

Kontkatperson

Åse Marie Landsverk

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av norsk boligpolitikk.

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder forebygging og bekjempelse av bostedsløshet, er en av Husbankens viktigste målsettinger. 

Husbanken disponerer økonomiske virkemidler, bistår med informasjon, kompetanseoppbygging og kunnskapsutvikling innenfor by-, bolig- og områdeutvikling, samt boligsosialt arbeid.