Sørlandet sykehus søker ferievikarer sommeren 2020

Hopp til hovedinnhold

- Trygghet når du trenger det mest

Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet.
Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 5000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene.  Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling.  Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Ferievikarer sommeren 2020

Vi søker ferievikarer for sommeren 2020 til

 • Sykehuset i Arendal, Kristiansand, Flekkefjord
 • DPS-ene i Aust- og Vest-Agder
 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Aust- og Vest-Agder
 • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Prehospitale tjenester

 

Ferieperioden for Sørlandet sykehus er 22.06.2020 – 23.08.2020 (uke 26 - 34)

VI TRENGER

 • Autorisert helsepersonell
  • Spesialutdannet sykepleier
  • Sykepleier
  • Vernepleier
  • Jordmor
  • Bioingeniør
  • Radiograf
  • Helsesekretær
  • Helsefagarbeider/hjelpepleier
  • Ambulansearbeider 
 • Studenter innen helsefag
 • Sykepleie- og medisinerstudenter
 • Miljøterapeut
 • Vekter
 • Sekretær               
 • Kokk
 • Driftspersonell
 • Assistent
 • Portør
 • Renholder
 • Tekniker
 • Sjåfør

SØKNADER

Sørlandet sykehus bruker elektronisk rekrutteringsverktøy, og vi ønsker at søkerne registrerer CV og søknad i dette programmet. Det er laget mange annonser for ferievikariater, og du må registrere en søknad på hver av stillingene du er interessert i.

Fullstendig utlysningstekst for ferievikarannonsene finner du på våre nettsider www.sshf.no

Stilling

Publisert:2020-01-16
Type stilling: Midlertidig
Frist:Fortløpende

Fagområder

 • Helse- og sosialfag

Sted

 • Aust-Agder
 • Vest-Agder

Kontaktperson

Kontkatperson