Gå til hovedinnhold

Vi søker etter 2  sykepleiere i 100%.Annen bachelor utdannelse innen helse, kan være aktuell for stillingene. Er du en som ønsker å være med å utvikle vår institusjon som gir tilbud til voksne utviklingshemmede personer og benytte din faglige kompetanse? Om du ønsker det, blir du en del av et faglig utviklende arbeidsmiljø med flotte kollegaer. Flosta Bos. avdeling C ligger landlig til ved tettstedet Kilsund. Teamet er en langtidsavdeling med 8 beboere. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Alle søkerne må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig oppdatering, følge opp beboere utfra behov. 
 • Tjenestansvarlig/ primærkontakt.
 • Samarbeide med andre instanser, som lege og habiliteringstjenesten 
 • Medikamentoppfølging og andre prosedyrer
 • Initiativ om noe bør endres       

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Annen bachelor utdannelse innen helse kan være aktuell søker for stillingene

Personlige egenskaper

 • Trives å jobbe med våre beboere
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Takle fysisk og psykisk stress
 • Være løsningsorientert
 • Må ha gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer
 • Årsturnus, med dag, kveld og helgevakter. Ny årsturnus starter mars 2025
 • Langvakter for ansatte som ønsker det
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø hver enkelt bidrar til

Sykepleiere som går full stilling i turnus får 5 ekstra fridager til og med året barnet fyller 4 år. Eneforsørger får 10 ekstra fridager   Sykepleiere i full stilling i turnus vil fra fylte 62 år få 5 ekstra fridager i tillegg til generell ordning på 5 dager, altså 10 dager i året.    Konkurransedyktig lønn for sykepleiere i forhold til helseforetak og omkringliggende kommuner.    Faglig oppdatering med 2 fagdager i året.   Lønn tilsvarende stilling med krav om masterutdanning for sykepleiere med relevant mastergrad, selv om de blir tilsatt i stilling med krav om 3-årig utdanning.  

For nyansatte og nyutdannede sykepleiere i full stilling i turnus gjelder i tillegg følgende:

 • Nedbetaling av studielån på 15.000 kr i inntil 5 år for nyutdannede sykepleiere i hel stilling som har bestått eksamen i løpet av de siste to år.
 • Vi tilbyr mentorordning hvor du får en mentor som har avsatt tid til å veilede deg i inntil 6 måneder.
 • Digital velkomstpakke med iPad/nettbrett til alle nyansatte sykepleiere i hel stilling. Inneholder digital velkomstpakke med nyttig informasjon om kommunen, arbeidsplassen og praktiske forhold. 

Vil du bli vår nye kollega? 

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

 

Stilling

Stillingstittel: Sykepleier
Publisert: 2024-06-07
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2024-06-14
Oppstart: Etter avtale

Fagområder

 • Helse- og sosialfag

Sted

 • Agder

Kontaktperson