Sykepleier eller vernepleier - studentstillinger

Hopp til hovedinnhold

Ved enheter for hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og enhet for aktivitet og mestring har vi ledig studentstillinger for sykepleier eller vernepleierstudenter for tiltredelse snarest. Studentstillingene innehar arbeid hver andre, hver tredje helg eller hver fjerde helg avhengig av turnuser.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier eller vernepleier student
 • Gjerne med arbeidserfaring innen helse- og omsorg
 • Godkjent førerkort for personbil

Tilbud om stipendordning for sykepleier eller vernepleierstudenter:Farsund kommune tilbyr bonusordning med et kronebeløp i tillegg til ordinær lønn for sykepleier og vernepleierstudenter i definerte studentstillinger som inngår avtale om sommerjobb i omsorgstjenestene på følgende vilkår:

 • Bonusordningen gjelder for 2. og 3. års studenter
 • Det må inngås avtale om sommerjobb i minimum 100 % stilling over 6 uker sammenhengende i sommerferien
 • Arbeidet må innebære arbeid minimum hver tredje helg (minimum hver fjerde helg dersom det arbeides lange vakter i helg)

Kronebeløp utbetales etter følgende modell:

 • Studenter som har bestått 60 studiepoeng (første studieår) tilstås kr. 10 000,-
 • Studenter som har bestått 120 studiepoeng (to første studieår) tilstås kr. 15 000,-
 • Studenter som har bestått 180 studiepoeng (fullført bachelor) tilstås kr. 20 000,-

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å ta beslutninger
 • Evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpen

Personlige egenskaper vektlegges.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. Ved ansettelse må det fremlegges gyldig politiattest. Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Stilling

Stillingstittel: Sykepleier eller vernepleier
Publisert: 2021-01-11
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2021-01-28
Oppstart: Fortløpende
Stillingsprosent: 20%

Fagområder

 • Helse- og sosialfag

Sted

 • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Mona Aspvik

Rådgiver, helse og omsorg
Farsund kommune

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Vest-Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen. Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune. 

I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon. Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg. Kommunen står nå foran en storstilt utbygging av videregående skole. 

Åpne nettsted