Gå til hovedinnhold

Teamkoordinator/sykepleier

Hopp til hovedinnhold

Vi søker deg som vil være med på en spennende utvikling innen hjemmebaserte tjenester! Vår enhet består av ni avdelinger som gir helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet og i boliger særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. Vi har to korttidsavdelinger tilknyttet vår enhet, og øyeblikkelig hjelp plasser er plassert på korttidsavdelingen i Mandal. Vi har startet flere spennende utviklings- og endringsprosesser for å møte fremtidens behov. Likestilling, inkludering og mangfold er viktig for oss, og vi jobber for en heltidskultur. Kommunen planlegger et nytt omsorgssenter og helsehus som skal inneholde det mest moderne innen teknologi og hjelpemidler. Det er planlagt at flere av våre avdelinger skal inn i helsehuset og det gleder vi oss til! Vi håper at nettopp du ønsker å være med på denne reisen! For mer informasjon sjekk vår nettside Prosjekt omsorgssenter og helsehus - Lindesnes kommune.Avdeling Vigeland øst har nå ledig en 100 % fast stilling som teamkoordinator. Teamkoordinator har det faglige ansvaret i avdelingen og samarbeider tett med avdelingsleder om den daglige driften. Arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er avsatt 20 % av stillingen til administrasjonsdager.Stillingen har et teamkoordinatortillegg på garantilønn på kr. 26.000,- på full stilling. 

Stilling

Stillingstittel: Sykepleier
Publisert: 2024-05-13
Type stilling: Fast stilling
Frist: 2024-06-02
Oppstart: Etter avtale

Fagområder

  • Helse- og sosialfag

Sted

  • Agder

Kontaktperson

Kontaktperson

Rebecca Efteland

Avdelingsleder
Lindesnes kommune

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.500 innbyggere og 2100 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes kommune har tro på at mangfold på arbeidsplassen gjør oss bedre sammen, og vi vil derfor oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. 

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!

Åpne nettsted