A-2 Norge et konsulentselskap med over 50 ansatte som tilbyr uavhengig rådgivning innen IT, organisasjon og ledelse. Vi bistår kunder i offentlig og privat sektor med å kartlegge behov, synliggjøre muligheter og gjennomføre endringer. Vi kombinerer teknologiforståelse og bransjeinnsikt for å kunne lose våre kunder gjennom endringer i en tid preget av innovasjon, disrupsjon og organisatorisk nytenking.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

A-2 Norge AS

Virksomhet: A-2 Norge AS

Tor Lahlum

Partner

Detaljer