Advokatfirma Tofte DA

Hopp til hovedinnhold

Advokatfirma Tofte DA er Sørlandets største advokatkontor med til sammen 18 advokater og 4 kontormedarbeidere. Firmaet holder til i moderne lokaler i Havnekvartalet, sentralt i Kristiansand.

Tofte yter juridisk bistand til et betydelig antall offentlige oppdragsgivere, store, mellomstore og små virksomheter, samt privatklienter.

Vi deltar i forhandlinger og bistår våre klienter i et stort antall saker for domstolene, herunder Høyesterett.

Advokatene i Tofte arbeider mot de fleste bransjer som er representert på Sørlandet, herunder industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv.

Samfunnet endrer seg og dette stiller stadig strengere krav til våre kunders håndtering av rettslige problemstillinger. Endringene innebærer at det i større grad enn tidligere er behov for spesialiserte advokattjenester. Tofte har som følge av dette i stor utstrekning satset på spesialisering innen de ulike rettsområder.

Firmaet er, som et av få advokatfirmaer, ISO-sertifisert. Videre er firmaet underlagt reglene for advokatvirksomhet og alle advokatene er medlemmer av Den norske Advokatforening.

Tofte er tilknyttet samarbeidet Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokat-nettverk bestående av 14 selvstendige advokat-kontorer med over 120 advokater over hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokat-firmaer med over 5 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Advokatfirma Tofte DA

Virksomhet: Advokatfirma Tofte DA

Virksomheten har ikke registrert en kontaktperson.

Detaljer

    Besøksadresse: ”Havnekvartalet”- Vestre Strandgate 27-29 Postadresse: Pb 759, N-4666 Kristiansand