Agder Energi er et kunnskapsmiljø som skaper verdier for eierne, ansatte og samfunnet gjennom å foredle og forvalte naturlig fornybar energi. Vann og vind er evigvarende naturressurser og stadig mer verdifulle i en verden med behov for klimavennlig energi. Vår jobb er å la naturen arbeide for samfunnet. Vår ambisjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

 

Agder Energi

Virksomhet: Agder Energi

Virksomheten har ikke registrert en kontaktperson.

Detaljer