Agdir AS er et Arendalsbasert firma med den norske bonden som primærkunde.
Utviklingen av den unike løsningen, Agdir Varde, bygger på erfaringer om de klimatiske utfordringene innen norsk landbruk. Det startet med en samtale mellom gründerne og en lokal bonde. Problemstillingen som ble belyst var sammenhengen mellom vekstvilkårene i norsk jordbruk, og hvorvidt det er mulig å få kontroll på de kritiske faktorene lufttemperatur, luftfuktighet, jordtemperatur og jordfuktighet.

Værforholdene er ikke lenger like forutsigbare som de var tidligere, og jordbruket opplever dermed svært variable vekstvilkår på grunn av skiftende klimaforhold. Den første spiren til sensorteknologien som nå er utviklet bygger på problemstillinger bonden opplever i sitt daglige virke. Målsetningen har hele tiden vært å utvikle et brukervennlig produkt, med røtter i norsk jordbruk. Tilbakemeldingene fra den norske bonden vitner om et behov for innsikt, som nå er mulig å innhente via Agdir – på en helt ny og effektiv måte.

Basert på erfaringsutveksling og utvikling, i samarbeid med norske bønder, presenterer vi en løsning som bidrar til økt lønnsomhet innen jordbruksnæringen. Digitalisering av primærnæringene er i sterk vekst, først og fremst på grunn av store klimatiske svingninger og omfattende krav til rapportering. En investering i våre tjenester gir deg muligheten til å benytte jordnære løsninger for en best mulig avling.    
 
  

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Agdir AS

Virksomhet: Agdir AS

André Bondevik

Daglig Leder

Detaljer