Ambassaden i Yangon er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Myanmar. Vi er samlokalisert i et ambassadekompleks med Danmark, Sverige og Finland – Nordic House.

Myanmar er inne i en historisk politisk overgangsprosess. Blant de viktigste utfordringene landet står overfor er oppnåelse av fred mellom myndighetene og en rekke etniske væpnede grupper, reform av grunnloven og annet lovverk som fundament for å bygge demokrati og respekt for menneskerettigheter, og økonomisk utvikling for å bedre levestandarden til folk flest. Krisen i Rakhine skaper store utfordringer for Myanmar – og er et område hvor Norge og det internasjonale samfunnet prøver å spille en konstruktiv rolle. Norge har lenge vært en viktig støttespiller for Myanmar, spesielt i freds- og demokratiseringsprosessen og når det gjelder energi, miljø og naturressursforvaltning.

Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige arbeid og under veiledning fra ambassadens faste personale utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, bistandsforvaltning, informasjonsarbeid og sosiale medier, tilrettelegging av besøk og arrangementer samt administrative oppgaver. Man må også regne med oppgaver utover det arbeidsbeskrivelsen tilsier.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Ambassaden i Yangon

Virksomhet: Ambassaden i Yangon

Kristin Askjer Lien

Praktikant

Detaljer