I hjertet av Sørlandet ligger Arendal. Arendal har ca. 43 700 innbyggere og er fylkeshovedstaden i Aust-Agder.

Kommunen er i dag kjent for et rikt kultur- og festivalliv. Arendal har en lang maritim historie. I dag har byen sterke bedrifter innen moderne olje- og offshoreindustri. Langs sjøkanten i sentrum ligger Sørlandet kunnskapshavn. Kunnskapshavna er en bevisst satsing på å legge til rette for gode nærings-, kurs og læringslokaler i byen. Kunnskapshavna inneholder også Vitensenteret Sørlandet, etablerersenter og et vekstmiljø for mindre bedrifter og kompetansemiljøer. Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Arendal kommune

Virksomhet: Arendal kommune

Virksomheten har ikke registrert en kontaktperson.

Detaljer