Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverket tar imot og oppbevarer arkiver etter statlige institusjoner og etter private organisasjoner, institusjoner, bedrifter og personer som har arkiver som bør bevares for ettertiden. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Arkivverket

Virksomhet: Arkivverket

Virksomheten har ikke registrert en kontaktperson.

Detaljer