Audnedal kommune er en langstrakt kommune sentralt i Lindesnesregionen og sentralt i Agder. Kommunen har tradisjonelt vært en landbrukskommune med stor sysselsetting innen jordbruk og skogbruk. Kommunen har også mange arbeidsplasser innen trelast- og byggeindustri. De fleste av kommunens nesten 1800 innbyggere (pr.2018) er bosatt i de 2 kommunesentraene Konsmo og Byremo, og her ligger og de fleste av kommunens handels- og servicetilbud. Full barnehagedekning, godt skoletilbud og varierte fritidsmuligheter gjør det attraktivt å vokse opp i Audnedal. Kommunen tilbyr også billige tomter for å sikre nybygging. 

God togforbindelse og sentral beliggenhet gjør det mulig å komme seg hurtig til distriktets byer - Kristiansand, Mandal og Lyngdal. Audnedal kommune ligger i dalføret Audnedalen som strekker seg fra sør til nord. Gjennom dalen renner elva Audna som var Norges første fullkalkede vassdrag. Elva har nå fått etablert en ny og livsfrisk lakse og sjøørretstamme.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Audnedal kommune

Virksomhet: Audnedal kommune

Virksomheten har ikke registrert en kontaktperson.

Detaljer