Avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

Hopp til hovedinnhold

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

I avdeling for anestesisykepleie arbeider alle anestesisykepleiere med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske inngrep og undersøkelser utført ved Oslo universitetssykehus. Hovedarbeidssted er ved operasjonsseksjoner, røntgen- og stråleseksjoner.

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

Virksomhet: Avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

Virksomheten har ikke registrert en kontaktperson.

Detaljer

    Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo