Indico - The Evidence Company

Hopp til hovedinnhold

Indico er et kompetansehus for teknologi som har særlig anvendelse for politi og rettsvesen. Vi har et stort samfunnsansvar i over 15 land og er lagspillere med noen av de fremste aktørene for forkjempelse av terror, brudd på menneskerettigheter og samfunnsbeskyttelse. 

Indico har over de 2-3 siste årene ansatt flere studenter fra UiA til fulltidsstillinger. Vi har normalt også 1-3 studenter fra UiA ansatt på times/prosjekt basis. 

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

Indico - The Evidence Company

Virksomhet: Indico - The Evidence Company

Frode A. Terjesen

Chief Operating Officer

Detaljer