R. Bergersen Sikkerhet & Design (SOGD) tilbyr sikkerhets- og beslagløsninger til private og profesjonelle kunder. Vi har egne sikkerhetskonsulenter som gjør befaringer og løsningsbeskrivelser, og en egen montasje- og serviceavdeling i Sinsenveien 4. I butikken har vi en omfattende utstilling av dørhåndtak, beslag og annet interiør.

Selskapet ble etablert i 1985 som en tradisjonelt mekanisk låsebedrift, og er i dag markedsledende spesialist innen lås og beslag. 

Virksomheten har ingen registrerte oppgaveforslag

Virksomheten har ingen registrerte stillinger

Virksomheten har ingen registrerte resultater

R. Bergersen SOGD

Virksomhet: R. Bergersen SOGD

Torfinn Rosland

Markeds- og innkjøpssjef

Detaljer