Gå til hovedinnhold

Analyse og visualisering av trafikk i Azure

Hopp til hovedinnhold

Analyse og visualisering av trafikk i Azure

Skatteetaten har gjennom de siste 2 årene bygget opp løsninger for at programvareutviklerne i etaten skal kunne benytte Microsoft Azure på en sikker, trygg og effektiv måte. I den forbindelse har de utviklet en infrastruktur i Azure og koplet den sammen med eksisterende nettverk og applikasjoner "on-prem" i Skatteetatens egne datahaller.

Oppgaven handlet om å detektere hvor IP-pakker blir droppet i nettverket mellom applikasjoner i Azure og applikasjoner on-prem. I løpet av prosjektet har vi satt oss inn i hvordan Skatteetatens nettverk er bygget opp, i tillegg til at vi har lært mer om brannmurer, logging og oppsett av tjenester i sky. Oppgaven har også vært utforskende inn i områder i Azure hvor Skatteetaten selv ikke besitter kompetanse.

Produktet som prosjektet resulterte i var et dashbord. Splunk ble benyttet for å lage et dashbord som visualiserer trafikkjeden. Dashbordet inkluderer logger fra 5 ulike områder i nettverket, og vi har utformet SPL-søk (Search Processing Language) for hvert av disse. Hensikten med dashbordet er at det skal bli enklere å finne ut om trafikken stopper et sted i nettverket, og å kunne identifisere hvilket område.

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-18
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: Skatteetaten

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Steffen Tendvall Abrahamsen
  • Nicolai Knudsen Bjørntvedt
  • Erik Daniel Staalesen Castberg
  • Knut Sæther