Personvern og behandling av data

Hopp til hovedinnhold

Personvern og behandling av data

Personvern på Kompetansetorget

Formål med innhenting av personopplysninger
Kompetansetorget har som formål å koble akademia og samfunn. På Kompetansetorget kan studenter, arbeidsgivere, organisasjoner og ansatte ved universiteter og høyskoler komme i dialog med hverandre. Dette gjøres gjennom ulike tjenester som tilbys på Kompetansetorget, blant annet muligheter for utlysning av forslag til bachelor – og masteroppgaver og lønnende og frivillige stillinger.
 
Behandling av data
På www.uia.no/kompetansetorget kan studenter og ansatte ved UiA samt andre arbeidsgivere opprette brukerprofil for å synliggjøre seg og/eller sin virksomhet. Informasjonen om de ulike brukerprofilene benyttes til å knytte studenter med relevante utlysninger fra virksomheter. Dette gjøres gjennom automatisk filtreringsmuligheter på nettsiden samt mail/nyhetsbrev om aktuelle stillingsutlysninger, oppgaveforslag og andre aktiviteter. Trafikkdataene fra nettsiden anonymiseres og benyttes kun til statistiske formål. Opplysningene vil ikke kunne selges eller bli overført til en tredje part, så fremt annet ikke fremgår av lov. Kompetansetorgets administrator vil kunne sensurere upassende innhold etter en skjønnsmessig vurdering. Administrator vil kunne anvende kontaktinformasjonen fra Kompetansetorget for brukerundersøkelse, oppfølging og forespørsler knyttet til UiA sine aktiviteter.
 
Studentbrukere
Administrator på Kompetanstorget har tilgang på informasjon som studenten selv legger inn samt tidspunkt for registrering og aktivitet. Administrator har ikke tilgang til brukerens passord men kan opprette et midlertidig passord på ønske fra brukeren. Studentprofilene er ikke offentlige. Dersom studenten selv velger å ha en offentlig profil, er det kun andre brukere som er innlogget på Kompetansetorget som kan få tilgang til informasjonen studenten har fylt inn.
 
UiA-ansattes brukere
Administrator på Kompetanstorget har tilgang på brukerprofilens tidspunkt for registrering og aktivitet. Informasjonen om navn, epost og eventuelt telefonnummer/stilling, blir kun tilgjengelig ved publisering av stillingsutlysninger, oppgaveforslag eller andre aktiviteter på Kompetansetorget.
 
Virksomhetsbrukere
Administrator på Kompetanstorget har tilgang på informasjon som virksomhetsbrukeren selv legger inn samt tidspunkt for registrering og aktivitet. Administrator har ikke tilgang til brukerens passord men kan opprette et midlertidig passord på ønske fra brukeren. Kun kontaktpersonen som har opprettet virksomhetsprofil vil være synlig med sin kontaktinformasjon på Kompetansetorget. Det kreves ikke innlogging for å se navn, epost og eventuelt telefonnummer/stilling til kontaktpersonen. Informasjonen om andre virksomhetsbrukere blir kun tilgjengelig ved publisering av stillingsutlysninger, oppgaveforslag eller andre aktiviteter på Kompetansetorget. Ved opprettelsen av en virksomhetsprofil, blir virksomhetsinformasjonen synlig for besøkende på Kompetansetorget. Ved å melde din interesse til å være gjesteforeleser vil faglærere på det aktuelle fagområdet få tilgang til ditt navn, epost og eventuelt telefonnummer.
 
Sletting av data
Administrator har anledning til å slette brukerprofilen etter henvendelse fra brukeren. Når en brukerprofil slettes, slettes også all data som brukeren har lagt inn selv også dersom brukeren står ansvarlig for virksomhetsprofilen. Dersom brukeren ikke har vært aktiv de tre siste årene, vil brukerprofilen bli slettet. Når en bruker slettes, slettes også all data brukeren har lagt inn, og publisert. Det sendes ut epostvarsel før en bruker slettes.

Innhold på Kompetansetorget
Universitetet i Agder forbeholder seg retten til å ta bort uriktig, ulovlig, krenkende eller diskriminerende innhold. Administrator vil skjønnsmessig bedømme hvilke tilfeller dette gjelder. Lenker publisert av de ulike brukergruppene kontrolleres og vedlikeholdes ikke av UiA. UiA tar ikke ansvar for innhold som publiseres på disse sidene.

Ansvar
Behandlingsansvarlig: Universitetet i Agder
Databehandler: Aplia

Universitetet i Agder er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av www.uia.no/kompetansetorget. Aplia er databehandler for opplysninger registrert på www.uia.no/kompetansetorget og er totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Personopplysninger som registreres, lagres på egen server som driftes av leverandøren. Universitetet i Agder og Aplia har inngått databehandleravtale.
 
Webanalyse
Universitetet i Agder samler inn opplysninger om besøkende på Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
 
 
Kompetansetorget sitt personvern gjelder fra 1. juli 2018
Universitetet i Agder
Kompetansetorget
kompetansetorget@uia.no
38 14 10 00