Gå til hovedinnhold

Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI-algoritmer

Hopp til hovedinnhold

Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI-algoritmer

Denne rapporten dokumenterer prosessen for gjennomføringen av bachelorprosjektet "Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI-algoritmer" i samarbeid med Tietoevry og Kartverket. Prosjektet var en del av det større forskningsprosjektet KartAi. Målet med bachelorprosjektet var å utvikle et system for henting og generering av treningsdata som skulle anvendes i maskinlæring.

Ettersom at prosjektet var uforutsigbart tok gruppen i bruk prosjektstyringsmetodikken scrum. Vi benyttet scrum-aktivitetene daily standup, sprint planning, sprint review og sprint retrospective. Scrum artefaktene sprint backlog og definition of done ble også tatt i bruk. Kvalitet var høyt prioritert i prosjektet vi utførte derfor flere kvalitetssikrende tiltak, disse omhandlet kommunikasjon, dokumentasjon, følging av kodestandard og utarbeiding av risikomatrise.

For at løsningen skulle få et brukervennlig design hadde vi en designprosess hvor vi laget skisser og en prototype som ble brukertestet. Under utviklingen av frontend-delen av løsningen benyttet vi HTML, CSS og JavaScript med Bootstrap og Leaflet. Vi utviklet også en backend-løsning med bruk av Python for uthenting og generering av treningsdata til bruk i KI-modeller. Prosjektet hadde en bratt læringskurve og vi møtte flere utfordringer underveis. I løpet av arbeidet har gruppen måtte håndtere tilgangsproblemer, kompetansegap og håndtering av nye teknologier og verktøy, men har til slutt klart å utvikle et produkt som overgikk gruppens, produkteier og aktørers forventninger.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Tietoevry

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Ine Mari Bredesen
  • Tobias Ekholt
  • Niklas Fugledal
  • Kasper Johan Idland Skjæveland
  • Sondre Slettene