Gå til hovedinnhold

"Båtmappa" hos Seaber AS av Team Machine

Hopp til hovedinnhold

"Båtmappa" hos Seaber AS av Team Machine

Lenke til produktvideo: https://drive.google.com/file/d/19SnEc5bu23D6uOhWYvhG2I6_yQXI6YcL/view?usp=sharing

Som innlevering av bacheloroppgave ved Universitetet i Agder har vi siden Januar 2020 jobbet med et bachelorprosjekt i samarbeid med Seaber AS. Prosjektet har i henhold til arbeidsgivers behov gått ut på å utvikle en premium funksjon i form av en interaktiv og multifunksjonell prototype som tok for seg digitalisering av båtdokumentasjon og dens eksisterende analoge løsninger, for å samle alt på ett sted. Det hele startet med et møte mellom arbeidsgiver og gruppen for å danne et klart bilde over hva arbeidsgiver ønsket og forventet av oss. Deretter utførte vi en markedsanalyse og lagde brukerhistorier ut fra kravene til arbeidsgiver og tilleggsfunksjoner som ble oppdaget under markedsanalysen.

I dette prosjektet valgte vi et agilt rammeverk og implementerte Scrum metodikken for å opprettholde den agile tilnærmingen til prosjektet. Scrum var det naturlige valget da det var en metode som både arbeidsgiver og gruppen var kjent med fra tidligere prosjekter. Vi har jobbet agilt gjennom hele prosjektet, noe som betyr at krav og prioriteringer har endret seg underveis. Den agile tilnærmingen ble desto viktigere da pandemien utartet seg, siden endringer må tas høyde for når et slikt rammeverk følges. Dette gjorde at gruppen var noe mer forberedt på drastiske endringer. For å forsikre kvaliteten i produktet måtte vi gjøre kvalitet målbar, slik at arbeidet kunne måles opp etter satte kriterier og vi benyttet oss da av SMART kriteriene.

Gjennom prosjektet har vi tilegnet oss et godt læringsutbytte etter å ha jobbet i et gruppebasert agilt prosjekt med en kompetent teknisk leder og produkteier. Gruppen har fordypet seg i UXPin og generelt UX/UI design, samt fått en bedre kodeforståelse. Vi har bedret vår evne til tilpasse oss etter at pandemien skapte en helomvending i arbeidshverdagen, noe som har vært utfordrende og lærerikt. Vi har også lært viktigheten med planlegging og planleggingsverktøy, noe som har vært essensielt gjennom dette prosjektet. 

Resultatet for prosjektet ble en multifunksjonell prototype som gjør samling av all båtdokumentasjon og det å eie en båt betraktelig enklere. Det vil også gi en økning i bruksverdi og annenhåndsverdi i bruktmarkedet. Alle funksjoner som produkteier satte krav til ble implementert og vi mener sluttproduktet har en god kvalitet, samt at det vil forenkle videreutviklingen for Seaber.

Fullført oppgave

Publisert:2020-05-27
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer, 3 år.
Leverings­tidspunkt: 2020 - Vår
Samarbeid: Seaber AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Knut Andreas Aas
  • Jarl Andreassen
  • Vegard Saavesen Mathisen
  • Øyvind Hammer Markeng
  • Sondre Lømsland
  • Eivind Pedersen