Gå til hovedinnhold

Bacheloroppgave IS-304: Utvikling av profilside og forside med innleggsfeed i samarbeid med Læringsbanken AS

Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave IS-304: Utvikling av profilside og forside med innleggsfeed i samarbeid med Læringsbanken AS

Denne rapporten beskriver våre erfaringer gjennom utviklingen av bachelorprosjektet i faget IS-304 ved Universitetet i Agder. Bachelorprosjektet ble tilbudt til oss av Læringsbanken AS, som jobber med å lage en plattform hvor lærere over hele landet skal kunne dele kunnskap på et sted av og for lærere. Eksempler på innhold som kan deles på Læringsbanken kan være undervisningsopplegg, ideer eller øvelser som lærere kan bruke i undervisningen sin. 

 

Oppgaven vi ble enig om med Læringsbanken var å lage en forside og en innleggsfeed, som senere skal brukes på nettsiden deres. Her skal brukerne ha muligheten til å følge andre brukere eller fag. I tillegg til dette skal også en profilside implementeres. 

 

Fremgangsmåten til gruppen var å bruke Scrum-rammeverket. Prosjektgjennomføringen ble lagt opp over fem sprinter som strakk seg gjennom fire måneder. Disse inneholdt en detaljert plan som inkluderte oppgavebeskrivelser, kostnadsstyring, kvalitetssikring, risikoanalyse, flowchart, wireframes og senere en prototype. Vi sørget for å opprettholde kommunikasjon med Læringsbanken gjennom hele prosessen og forskjellige ansvarsområder innad i gruppen ble fordelt. 

 

En agil prosjektstyring ble opprettholdt gjennom hele prosjektet. Det var viktig for oss å ha kontinuerlig kommunikasjon med oppdragsgiveren, for å kunne gjøre potensielle endringer eller omstrukturering av koden på kort tid. Vi opplevde naturligvis innspill fra oppdragsgiver underveis og vi klarte å løse disse i stor del uten problemer. 

 

Programmeringsspråket vi valgte å bruke for gjennomføring av prosjektet var C# og .NET, med Blazor som rammeverk. For å gjøre nettsiden så brukervennlig som mulig, brukte vi CSS til å lage en interaktiv prototype. Designet skal hovedsakelig videreføres fra Læringsbanken sin allerede eksisterende løsning. Vi satte også en viss kodestandard for å sikre at kvaliteten ble vedlikeholdt gjennom hele prosjektet. 

Tidlig i prosjektet opprettet vi en risikoanalyse, for å få oversikt over potensielle utfordringer som kunne inntreffe. Flere av disse ble en realitet gjennom prosjektet, blant annet at ett av gruppene våre ble sykemeldt. Prosjektgjennomføringen klarte derimot å videreføres på tross av dette og vi klarte å implementere de viktigste funksjonene vi utarbeidet med læringsbanken. 

 

Resultatet av dette ble en forside og innleggsfeed hvor brukerne kan se og lage innlegg. Brukerhistoriene ble implementert og kravene i disse ble tilstrekkelig møtt. Scrum-rammeverket ble opprettholdt gjennom hele prosjektet og arbeidsfordelingen ble fulgt gjennom sprintene. Vi mener at resultatet vårt er av god kvalitet og at sluttproduktet kan implementeres av Læringsbanken i deres endelige nettside.

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-13
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Læringsbanken AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Sven Opheim-Halsne
  • Khai Hoang Joachim Nguyen
  • Christer Høiland
  • Andreas Sheppard Perez
  • Arian Skaara Nuland