Gå til hovedinnhold

Bacheloroppgave IT og Informasjonsystemer for NorgesEnergi

Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave IT og Informasjonsystemer for NorgesEnergi

Denne rapporten er utarbeidet av gruppen Telos i forbindelse med bacheloroppgaven vår i IT- og Informasjonssystemer ved Universitet i Agder, våren 2018. Den beskriver prosesser og arbeid med å utvikle et hjelpesystem for strømleverandøren NorgesEnergi som skal fungere som et hjelpeverktøy for deres ansatte. Dette skal brukes til å søke etter hjelp i form av vanlig tekst som beskriver eksempelvis hva ansatte skal fylle inn i systemet de bruker daglig.
Ettersom ingen på gruppen tidligere hadde arbeidet med å utvikle .NET applikasjoner, startet vi semesteret med et innføringsmøte sammen med oppdragsgivergiver. Her fikk vi en informasjon om hvilke teknologier og programmer som skulle brukes. Vi startet individuelt med å bygge opp vår egen kompetanse før prosjektet startet. Hovedverktøy som ble tatt i bruk under utviklingen av hjelpesystemet var:
• Microsoft Visual Studio og Azure database (Programvare)
• .NET og SQL (programmering)
• GitHub (versjonskontroll)
• Google Drive (oppbevaring av prosjektrelaterte dokumenter)
Rapporten er strukturert etter arbeidsprosessen, hvor analysedelen etterfølges av design og prosjektgjennomføringen til slutt ligger kronologisk oppsatt etter sprintene. Inneholder gir en beskrivelse for hvordan vi har arbeidet oss frem til det resultatet vi har oppnådd. Det er omfattende figurer og tabeller gjennom hele rapporten samt vedlegg for den informasjon vi ikke har prioritert i selve rapporten.

Fullført oppgave

Publisert:2018-05-18
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonsystemer
Leverings­tidspunkt: 2018 - Vår
Samarbeid: NorgesEnergi AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Marius Fosseli
  • Eirik Emiil Slagnes
  • Benjamin Gutierrez Børresen