Gå til hovedinnhold

Brukeradopsjon - Microsoft Teams, Kristiansand Kommune

Hopp til hovedinnhold

Brukeradopsjon - Microsoft Teams, Kristiansand Kommune

Under vår-semesteret 2023 har gruppen vår jobbet i samarbeid med Kristiansand kommune og Universitetet i Agder. Oppgaven vår har gått ut på å kartlegge hvordan Microsoft Teams plattformen kan bidra til å øke samhandling og informasjonsflyt for enheter med døgnbemanning. Oppgaven har vært en del av et større prosjekt hos kommunen som heter Den Digitale Arbeidsplassen. Prosjektet startet i 2020 etter blant annet et økt behov for digital kommunikasjon under covid-19 pandemien. Kommunen har hatt et mål om å implementere Microsoft Teams plattformen innenfor alle avdelinger i løpet av 2023.

Denne oppgaven har omfattet kartlegging på omsorgssentre over hele kommunen. Oppdragsgiveren lurte blant annet på hva som må til for at de ansatte bruker verktøyet, hvilke gevinster som kan oppnås og hvordan man skal gå frem for å oppnå slike mål. Fremgangsmåten vi valgte ble en kvalitativ data innsamling for å kartlegge de ansattes nåværende situasjon, behov og ønsker. Etter innsamlet data ble analysert, lagde vi tre typer løsningsforslag som var basert på funn, våre egenskaper fra tidligere emner og oppgaver. For å kvalitetssikre arbeidet ble det gjennomført testing av produktene før levering til oppdragsgiver. 

Vi utviklet et struktur-format på oppsettet i Teams for alle omsorgssentrene. Dette formatet ble designet med gode design-prinsipper med fokus på familiaritet, konsistens og brukervennlighet. For å videre styrke dette formatet lagde vi et eksempel på en forenklet versjon av kommunens opplærings-portal, for å senke læringskurven for de ansatte. Til slutt utarbeidet vi også eksempler på enkle bruksanvisninger som også vil forenkle opplæring og dermed gjøre det lettere for de ansatte å ta portalen i bruk. 

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Kristiansand Kommune

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Kevin Søpler Rasmussen
  • Renate Stangeland
  • David Saga
  • Karen Anderson
  • Ahmad Ismail Alshadid
  • Mahmoud Samer Kasem