Gå til hovedinnhold

Communicate - GDPR

Oppgaven har handlet om den kommende GDPR-forordningen og utfordringer norsk næringsliv vil kunne få i møte med den. Tatt i bruk en programvare kalt OpenIDM, laget av det norskstartede selskapet Forgerock AS. OpenIDM kommer med funksjonalitet ment for å løse mange av utfordringene med GDPR. Vi har ikke tatt for oss ting som opprydding i systemer og prosesser, men heller det tekniske som må ligge til rette for at kunden skal kunne få innfridd krav som visning, oppdatering, portabilitet og samling av data.

Vi har arbeidet i et Scrum-team på to, og brukt mye tid på å tilegne oss informasjon om GDPR, problemstillinger rundt og programvaren vi har brukt. Vi har estimert tid, og gjort oss opp en mening om kvaliteten på implementasjonen vår. Vi har fått implementert mange av funksjonene vi har tatt for oss, men noen står igjen. 
Mye av erfaringen i oppgaven har gått på bruken Scrum som smidig metode i en liten gruppe. Vi har vært veldig fornøyd med metoden, den har gitt oss rammer og struktur mellom oss to som ellers har et veldig uformelt forhold til hverandre. Videre har vi bommet og forbedret estimering av oppgaver. Erfaringen her er helt klart at dette ble enklere når vi hadde fått opparbeidet oss kunnskap og erfaring med programvaren vi skulle bruke. Innledningsvis var det vanskelig å estimere, da vi praktisk talt ikke satt med noe kunnskap om programvaren. 
Arbeidsgivers klare gevinst har vært å få testet ut programvaren OpenIDM. De har et samarbeid med Forgerock, og vi i fremtiden muligens bidra til å utvikle lignende løsninger. Det har og vært en utfordring å ha en stor distanse til arbeidsgiver (med arbeidsgivers representant sittende i Oslo), og vi har kun fått til to møter Face-to-face. 

Fullført oppgave

Publisert:2018-05-22
Grad: Bachelor
Studium: Informasjonsteknologi og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2018 - Vår
Samarbeid: Communicate Norge AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Vegard Aven Sætre