Gå til hovedinnhold

Den digitale arbeidsplassen

Hopp til hovedinnhold

Den digitale arbeidsplassen

Denne rapporten er skrevet i regi av faget, IS-304, ved Universitetet i Agder våren 2021. I den anledning har bachelorgruppen jobbet som prosjektmedarbeidere i Kristiansand kommune. Rapporten tar for seg prosessen ved innføring av Microsoft Teams, i tillegg til andre Microsoft 365-produkter.  

Innholdet beskriver veien mot brukeradopsjon og hvordan prosjektet har blitt kvalitetssikret. Rapporten forklarer hvorfor brukeradopsjon er kritisk, hvordan det kan sikres på en god måte og forarbeidet rundt dette. Kvalitetssikring vil bli utdypet i henhold til kommunens retningslinjer, samt hvilke tiltak som studentene og prosjektgruppen har benyttet internt. 

Det fokuseres på gevinster ved digital transformasjon, fordi gevinsthåndtering er et sentralt element i kommunenes prosjektmetodikk. Gevinstene vil bli diskutert både ved hensyn til brukernes opplevelse og fra et økonomisk ståsted. Disse danner grunnlaget for avslutningen der arbeidet og læringsutbyttet blir reflektert. 

Avslutningen belyser at innføringen av Microsoft Teams var en suksess, men det gjenstår fortsatt arbeid for å nå målet om å samle all digital samhandling på ett sted. Dette utsagnet er underbygget av resultatene fra brukerstatistikken og tilbakemeldinger. Til sist vil rapporten ta for seg de erfaringene studentene har fått etter ent arbeid.

Fullført oppgave

Publisert:2021-05-13
Grad: Bachelor
Studium: It og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2021 - Vår
Samarbeid: Kristiansand kommune

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Lasse Lolholm Eidså
  • Julie Kjellevold
  • Heidi Beate Landsverk