Gå til hovedinnhold

Design av app med delingsarena og ressursbank for bruk av lærere med formål å forebygge mobbing og hjelpe mobbeutsatte

Hopp til hovedinnhold

Design av app med delingsarena og ressursbank for bruk av lærere med formål å forebygge mobbing og hjelpe mobbeutsatte

Vi undersøkte hvordan vi kunne designe appen til målgruppa og opprettholde en etisk standard i appen. Vi fant at designet måtte bli enkelt, siden målgruppa var veldig vid, og det ble fokus på lett leselighet og rask benyttelse av ressurser og svar på innlegg. Det vi skulle designe var en delingsarena (forum) og ressursbank (samling av dokumenter, lenker, etc). Vi så også særskilt på appens etiske behov, hvordan opprettholde taushetsplikten og hvorvidt brukerne skulle være anonyme, tekniske tiltak for opprettholdelse av retningslinjer for bruk, utredning av hva brukerne kan gjøre av etiske feil og mer.

 

Vi analyserte behovene i forkant ved å innhente teoretisk informasjon og data fra brukere i en spørreundersøkelse. Vi hentet etter hvert også inn informasjon i intervjuer og brukertester. Prosjektet resulterte i et produkt i form av en detaljert beskrivelse av appen og dens design med funksjonsliste, brukerhistorier etc. en papirprototype, mockups og en digital prototype av appen.

Fullført oppgave

Publisert:2018-05-21
Grad: Bachelor
Studium: IT OG INFORMASJONSSYSTEMER
Leverings­tidspunkt: 2018 - Vår
Samarbeid: OdinStiftelsen

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Maria Fuglemsmo
  • Anne Hilde Aadnevik
  • Rebecca Iversen
  • Lani Øvland