Gå til hovedinnhold

Design og utvikling av nettstedet til RKG eHelse Agder

Hopp til hovedinnhold

Design og utvikling av nettstedet til RKG eHelse Agder

Våren 2022 har vi gjennomført et bachelorprosjekt med Regional koordineringsgruppe for eHelse og velferdsteknologi i Agder (RKG eHelse Agder). Vi har utviklet deres nye nettsted www.ehelseagder.no, som lanseres 23. mai 2022.

Gjennom prosjektet har vi hatt fokus på innsiktsarbeid og bli kjent med brukerne gjennom både intervuer, workshops og brukertesting. Ved å samarbeide tett med brukerne har vi i større grad klart å utvikle en nettside med høy brukervennlighet og funksjonalitet som dekker brukernes behov. Fortløpende i prosjektet har de gitt tilbakemeldinger på områder som bør forbedres, og hva som funker.

Vi har også hatt en tett dialog med bedriften vi har samarbeidet med gjennom 30 minutters møter annenhver uke. Vi har oppdatert bedriften på progresjon og inkludert de i beslutninger der det har vært nødvendig. Ellers er utviklingsprosessen gjenomført selvstendig.

Utviklingsteamet har vært tverrfaglig og alle fire gruppemeldemmer har hatt ulike oppgaver. Johan har hatt ansvar for backend utvikling og noe frontend utvikling. Karoline har hatt ansvar for frontend utvikling og styling. Mari og Christine har sammen utviklet design og prototyper og gjennomført brukertester. Nettsiden er skrevet i PHP, HTML, CSS og Javascript, og implementert som en plugin i Wordpress.

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-20
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: RKG eHelse Agder

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Christine Grøtte Evje
  • Mari Tveiten Hoslemo
  • Karoline Nielsen
  • Johan Svartdal