Gå til hovedinnhold

Digitalisering av Capgemini trappekonkurranse

Hopp til hovedinnhold

Digitalisering av Capgemini trappekonkurranse

I emnet IS-304 Bacheloroppgave i IT og Informasjonssystemer, har vi fått lov til å utføre bachelorprosjektet sammen med Capgemini. Capgemini er et internasjonalt og etablert IT-selskap, samt en viktig global aktør innenfor en rekke områder. De har hovedkontor i Frankrike, men har flere konsulenthus rundtomkring i verden. Grunnen til at gruppen ønsket å jobbe med Capgemini var at oppgaven virket omfattende og spennende. Samt var det stort rom for teamet til å være kreative og ta selvstendige valg. Prosjektet gikk ut på å digitalisere en konkurranse som omhandlet hvilken ansatt som besteg flest trapper i løpet av en måned.  

Rapporten tar for seg hvordan teamet gikk frem, viktige metodikker anvendt, og valgte verktøy. Samt hvordan gruppen har benyttet scrum for å opprettholde iterativ fremgang. Teamet var også kontinuerlig i samtaler med produkteier for å opprettholde ønsket kvalitet.  

Det ble gjennomført flere intervjuer og brukertester for å forstå hva som var ønsket. Deretter anvendte teamet sin egen kunnskap og erfaring for å forme et komplett system. Det vil alltid være rom for forbedring av applikasjonen, men sluttproduktet svarte på alle kriteriene stilt av oppdragsgiver.  

 

Anvendte teknologier i prosjektet: 

  • ASP.NET Core Blazor 
  • C# 
  • MySQL 
  • MudBlazor 
  • Azure Devops 
  • Visual Studio 2022 

Vedlegg

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Capgemini

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Andreas Lauvhjell
  • Anna Linnerud
  • Eirik Berge Stamnes
  • Sebastian Larsen