Gå til hovedinnhold

Digitalisering av e-helseportal

Hopp til hovedinnhold

Digitalisering av e-helseportal

Oppgaven gikk ut på å identifisere vansker helsepersonell i Kristiansand kommune (KK) opplever under innloggingen i Visma Enterprise Ressursstyring (VER). Dette inkluderer å finne smertepunktene i innloggingsprosessen, og levere en løsning som dekker brukerens behov. For å oppnå dette, har det blitt gjennomført intervjuer med helsepersonell i KK. Analysen av intervjuene viste at flere utfordringer ble identifisert ved innlogging i VER for helsepersonell i KK, dette inkluderer mange og vanskelige steg, en ikke intuitiv prosess og lite opplæring. For å imøtekomme disse utfordringene, har vi utviklet tre leveranser for KK, disse er et løsningsforslag, oppdaterte brukermanualer og produksjon av opplæringsvideo for å hjelpe brukere med å logge inn. Av sikkerhetsgrunner er ikke rapporten tilgjengeliggjort her på Kompetansetorget.

 

Scrum metodikken ble brukt i prosjektet for planlegging, og er basert på de identifiserte utfordringene og behovene til helsepersonell i kommunen. Teamet har holdt tett kontakt med veiledere fra KK, og veileder fra Universitetet i Agder (UiA). Derav, har vi vurdert preferanser og synspunkter til ledere og ansatte i kommunen. Samtidig som det ble gjennomført intervjuer med andre kommuner som bruker lignende løsning, slik at disse blir sammenlignbare prosesser. Resultatet av prosjektet er en brukermanual for innlogging til VER på WEB og mobil, samt en feilsøkningsmanual som inkluderer typiske feil en bruker kan oppleve ved innlogging i VER. Det ble også dannet en opplærings-video som viser innloggingsfasen til VER, som helsepersonell i KK kan benytte. Og til slutt et løsningsforslag til produkteier, dette inkluderer forklaring og dokumentasjon rundt leveransene til kommunen.

Fullført oppgave

Publisert:2023-05-22
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2023 - Vår
Samarbeid: Kristiansand kommune

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Abdul R. Kasim
  • Berat Gunes
  • Mariam K. Morjan
  • Mehmet Eksi
  • Tina M. Ruud