Gå til hovedinnhold

“Enode” hos Sikri AS av Brukerfeil

Hopp til hovedinnhold

“Enode” hos Sikri AS av Brukerfeil

Gjennom våren 2020 har gruppen Brukerfeil, bestående av seks medlemmer gjennomført et systemutviklingsprosjekt hos Sikri AS som en del av sin bacheloroppgave i IT og Informasjonssystemer. Bedriften utvikler og drifter sak- og arkiv behandlingssystemet Elements, som benyttes primært av institusjoner og etater i offentlig sektor. Sikri er en av Norges største leverandører på sitt felt og teller over 100 ansatte. 

Brukerfeil har utviklet web applikasjonen Enode, et system ment å fungere som et tillegg til Elements. Hensikten med Enode er å kunne vise status på meldinger som har blitt ekspedert inn og ut av Elements. Enode kan da brukes som et verktøy for å spore meldinger og se til at meldingen har kommet frem til mottaker. 

Gruppen har benyttet prosjektstyrings-rammeverket Scrum og fulgt de metoder og verktøy som følger med dette. Uforutsette hendelser, endringer og utfordringer har blitt håndtert underveis, mens gruppen har holdt høy progresjon mot målet. Gruppen har jobbet tett på produkteier og har kunnet motta kontinuerlig tilbakemelding for å skreddersy produktet til produkteieres krav.

Demonstrasjon av produkt: https://youtu.be/ZOkuQkkvBK0

Teknologier brukt i prosjektet inkluderer:

 • ASP.NET Core
 • C#
 • React.js
 • TypeScript
 • Docker
 • Azure DevOps
 • Git
 • Visual Studio & Visual Studio Code

Gjennom prosjektet har gruppen lært seg svært aktuelle teknologier, erfart å gjennomføre et reelt systemutviklingsprosjekt og fått et godt innblikk i hvordan et software-selskap opererer. 

Fullført oppgave

Publisert:2020-05-31
Grad: Bachelor
Studium: Bachelor IT og Informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2020 - Vår
Samarbeid: Sikri AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

 • Gorm-Erik Aarsheim
 • Vegard Alvsaker
 • Ingve Fosse
 • Marius Johansen Holen
 • Espen Sivertsen Oftedal
 • Kevin Archival Smørdal