Gå til hovedinnhold

EquiConnector - delingsøkonomi for hesteinteresserte

Hopp til hovedinnhold

EquiConnector - delingsøkonomi for hesteinteresserte

Formålet med prosjektet har vært å designe en web-app som skal bringe hesteglede til flere. EquiConnector bruker prinsipper fra delingsøkonomien og utvikler en digital møteplass som vil gjøre det enklere og rimeligere å drive med hest. Gjennom å koble sammen hesteeiere, ryttere og ridesentre skal det bli enklere å få ridd, få hjelp til egen hest eller å booke drop-in ridetimer gjennom en web-app. EquiConnector har våren 2019 vært en del av Gründerhub, og en del av UiA Nyskaping. Vi har derfor samarbeidet med flere mentorer under prosjektet. Bedriften fikk også 1 million fra Forskningsrådet i løpet av prosjektperioden, som skal bidra til at web-appen blir lansert.

Dialogen med prosjektleder har vært god og åpen, og vi har hatt ukentlige møter hvor vi har diskutert funksjoner, behov og prioriteringer. Mot slutten av prosjektperioden ble det bestemt at i stedet for å lansere alt samtidig, skal først rideskole-modulen lanseres. Dette gjorde at vi fikk innblikk i hvor raskt endringer kan skje i en start-up bedrift, og lære hvordan man må tilpasse seg rundt endringer.

Ettersom prosjektet er en start-up bedrift har vi jobbet fra starten av med å analysere behov, hente inn informasjon om hvem brukergruppene er og hva de ønsker, og designet en prototype som er programmeringsklar. Vi har gjort brukertester, spørreundersøkelser, utformet MoSCoW-liste med funksjoner som vil fortsette å bli brukt av bedriften, og har en prototype som kan brukes. Vi har benyttet oss av agile metoder i prosjektet og brukt ScrumDesk som verktøy. 

Det er planlagt å lansere første del av web-appen høsten 2019, og vi ønsker ikke å publisere mer detaljert informasjon ettersom produktet ikke er lansert per mai 2019.

Fullført oppgave

Publisert:2019-05-19
Grad: Bachelor
Leverings­tidspunkt: 2019 - Vår
Samarbeid: EquiConnector

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Helle Kasti Trygsland
  • Maria Gina Nessler